Przemysł 4.0

Strona główna » Blog » Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 zwany też czwartą rewolucją przemysłową to koncepcja, która opisuje złożony proces transformacji technologicznej oraz organizacyjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Obejmuje on integrację nie tylko łańcucha dostaw, ale też całego łańcucha wartości i kluczowych przepływów w firmie produkcyjnej.

Przemysł 4.0 Wdrażanie koncepcji

Proces wdrażania umożliwiają zaawansowane rozwiązania technologiczne. Umożliwiają one skomunikowanie zasobów w ramach jednego bądź wielu przedsiębiorstw w jeden spójny ekosystem maszyn, urządzeń i ludzi. To również zagadnienia takie jak optymalizacja produkcji oraz wydajniejsze planowanie produkcji.

Koncepcja Industry 4.0 nie jest nowa, lecz dopiero w dobie informatyzacji i upowszechnienia szybkiego internetu oraz rozwiązań IoT stała się czymś realnym. Firmy produkcyjne różnej wielkości są w stanie wdrażać koncepcję Przemysłu 4.0 w celu optymalizacji kosztów i zwiększania dochodowości.

Zapytaj o demo