Integracja systemu

Automatycznie synchronizuj dane z innymi aplikacjami działającymi w Twojej firmie i uzyskaj dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu.
System księgowy 01

Integruj aplikację z systemem księgowym w celu automatycznego generowania dokumentów (m.in. RW, PW, MM, WZ) na podstawie danych bezpośrednio pochodzących z produkcji.

Email 02

Wyświetlaj wiadomości wymieniane z klientami podczas procesu ofertowania oraz realizacji zamówienia bezpośrednio w aplikacji poprzez integrację z zewnętrznym serwerem poczty takim jak Microsoft Outlook Server.

EDI 03

Wymieniaj informacje handlowe z systemami informatycznymi Twoich dostawców i klientów za pomocą komunikatów EDI, m.in. katalog produktów, cenniki, oferty, zamówienia, faktury.

API 04

Zintegruj także inne systemy działające w Twojej firmie za pomocą API.

Zapytaj o demo