Automatyzacja kalkulacji zleceń produkcyjnych w firmie Etyflex producenta etykiet oraz opakowań

Automatyzacja kalkulacji zleceń produkcyjnych to modelowe wdrożenie koncepcji CPQ (Configure – Price – Quote) stosowanej w branżach takich jak np. fleksografia lub branża stolarki wewnętrznej (okna i drzwi). Przeczytaj i zobacz jakie wyzwania rozwiązało wdrożenie naszego systemu oraz w jaki sposób problemy z oszacowaniem kosztów i czasu realizacji zostały zautomatyzowane przez wdrożenie systemu Nexelem minimalizując koszty produkcji i wpływając na poprawę efektywności zarządzania produkcją. Sprawdź, jak Nexelem usprawnił procesy, zwiększył rentowność i poprawił bezpieczeństwo danych produkcyjnych w firmie Etyflex.

Czujniki IIoT oraz automatyzacja kalkulacji zleceń produkcyjnych w drukarni Etyflex

Spis treści:

Oszacowanie kosztu oraz czasu realizacji na etapie wyceny stało się możliwe dzięki automatyzacji kalkulacji zleceń produkcyjnych!

 • Nazwa firmy: Etyflex Sp. z o.o.
 • Strona firmy: etyflex.pl
 • Działalność od: 2004 roku.
 • Liczba użytkowników: 50
 • Częstotliwość logowania: Codziennie
 • Liczba maszyn spiętych Nexelem: 6 maszyn oraz przygotowalnia form.
 • Obsługiwane procesy: Główny proces druku oraz zarządzania zadaniami przygotowania form.
 • Rezultaty współpracy: Minimalizacja kosztów produkcji etykiet dzięki wdrożeniu systemu MRP i MES.

Firma Etyflex specjalizuje się w produkcji etykiet oraz opakowań miękkich w technice druku flexograficznego. Dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym wykonanie płyt fotopolimerowych, druk etykiet do 10 kolorów z możliwością lakierowania wybiórczego, laminowania, cold-stampingu, tłoczenia, druku sitem, wykrawania oraz konfekcję z systemem inspekcji jakościowej druku.

Problemy z jakimi zmagał się klient

Oszacowanie kosztu oraz czasu realizacji zlecenia było czasochłonne i obarczone dużym marginesem błędu:

 • przygotowywana kalkulacja nie umożliwiała przedstawienia klientowi wszystkich czynników wpływających na cenę zlecenia ze szczegółowym uwzględnieniem planowanej technologii produkcji,
 • możliwości określenia czasu realizacji zlecenia były ograniczone.

Ponadto brakowało systemu informatycznego umożliwiającego:

 • rejestrację kontaktów z klientem przy doprecyzowaniu technologii produkcji,
 • planowanie produkcji oraz monitorowanie produkcji z uwzględnieniem aktualnych zamówień,
 • raportowanie produkcji z uwzględnieniem rzeczywistej pracy maszyny,
 • zarządzanie magazynem, w tym obiegiem i rozliczaniem surowców,
 • analizę pracy maszyn z uwzględnieniem wszystkich przestojów,
 • porównanie kosztów realizacji w stosunku do szacowanego kosztu produkcji,

Rozwiązanie problemów wdrożone przez Nexelem

Wdrożony system MRP i MES umożliwia kalkulację zleceń produkcyjnych etykiet minimalizując koszty produkcji.

Aktualnie oferent wprowadza parametry etykiet zamawianych przez klienta, a system sam sugeruje zmiany parametrów w celu minimalizacji kosztów produkcji (użycie istniejących wykrojników, minimalizacja odpadów, minimalizacja ilości przezbrojeń maszyny etc.).

Następnie oferent ustala z klientem ostateczne parametry etykiety, a system automatycznie dopasowuje wykrojnik, który był już używany w innych zleceniach i znajduje się w magazynie. W przypadku braku pasującego wykrojnika system odrazu sugeruje jego parametry.

Wdrożony system Nexelem umożliwia wygenerowanie kosztorysu uwzględniając jego części składowe takie jak:

 • czas druku
 • czas konfekcji
 • ilość potrzebnego materiału do produkcji
 • uwzględnienie czasu przezbrojeń i przewidywanych strat
 • koszt dedykowanych form drukowych i wykrojników
 • koszt materiałów niezbędnych do zastosowania określonej technologii produkcji (w tym druku i uszlachetnień).

Oferent przygotowuje ostateczną ofertę na bazie szacowanych kosztów z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na cenę zlecenia ze szczegółowym uwzględnieniem planowanej technologii produkcji.

Ponadto wdrożony system umożliwił nie tylko automatyzację kalkulację zleceń na produkcji, ale także optymalizację następujących procesów:

 • tworzenie wstępnej specyfikacji produkcji na bazie zaakceptowanej oferty,
 • rejestrację historii specyfikacji produkcji od podstawowych danych potrzebnych do wyceny aż do stworzenia konkretnych projektów form drukowych,
 • tworzenie planu produkcyjnego na bazie przyjmowanych zamówień zgodne z metodologią lean manufacturing,
 • monitorowanie produkcji na podstawie pomiarów wykonywanych przez dedykowane sensory umieszczone na maszynie,
 • tworzenie raportów produkcji, na podstawie których generowane są dokumenty PW i RW do systemu księgowego,
 • rejestrację z użyciem kodów kreskowych przyjęć magazynowych oraz transportu surowców na produkcję i po produkcji,
 • analizę pracy maszyn z uwzględnieniem wszystkich przestojów,
 • porównanie kosztów realizacji w stosunku do szacowanego kosztu produkcji,
 • wymianę danych pomiędzy wszystkimi działami w firmie, w tym kompleksowe śledzenie zamówień na poszczególnych etapach produkcji umożliwiając reprezentację rzeczywistych kroków procesu produkcyjnego.

Rezultat wdrożenia Nexelem

Nexelem to jedno narzędzie, które spina wszystkie procesy. Od kalkulacji do wysyłki etykiet wszystkie dane znajdują się w jednym systemie. Umożliwia to współdzielenie danych przez wszystkie działy i procesy, a tym samym wyeliminowanie obiegu zbędnej dokumentacji papierowej — w zamian zastąpienie jej obiegiem elektronicznym. Co więcej wykrycie najmniej rentownych zleceń umożliwia modyfikację strategii, co przekłada się na zwiększenie rentowności firmy.

Pozostałe wartości po wdrożeniu naszego systemu zarządzania produkcją zidentyfikowane przez klienta:

 • Zwiększenie bezpieczeństwo danych produkcyjnych. Dzięki możliwości nadawania uprawnień, każda z osób może wyświetlać tylko informacje niezbędne do wykonywania jej obowiązków.
 • Minimalizacja kosztów. Dokładnie sporządzone kosztorysy pozwalają na zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnej maksymalizacji zysku oraz zmniejszenie kosztów produkcji poprzez określenie najbardziej rentownych parametrów etykiet (użycie istniejących wykrojników, minimalizacja odpadów, minimalizacja ilości przezbrojeń maszyn).
 • Zmniejszenie czasochłonności działań. Skrócenie czasu wyceny oraz zwiększenie dokładności kalkulacji,
 • Wyeliminowanie czasochłonnego rozliczenia zużycia surowców na rzecz rejestracji zużycia surowców na bieżąco.
 • Uporządkowanie obiegu surowca w firmie oraz zwolnienie przestrzeni magazynowej poprzez wprowadzenie produkcji pod zamówienie.

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023

Referencja

EtyFlex

Firma Etyflex rekomenduje system informatyczny wspierający zarządzanie firmą stworzony przez firmę VirtusLab Sp. z o.o. w szczególności firmom specjalizującym się w flexodruku.

Działania kontrahenta charakteryzowały się profesjonalizmem i elastycznością, co w połączeniu z doświadczeniem przełożyło się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania.

Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i otwartość na dostosowanie produktu do potrzeb klienta.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy producenta systemu jako specjalistę w dziedzinie systemów zarządzania produkcją oraz rzetelnego i zaufanego partnera biznesowego.

Zobacz Demo - bez zobowiązań