Cyfrowa matryca kompetencji

Zarządzaj kompetencjami operatorów na produkcji za pomocą cyfrowej matrycy kompetencji. Efektywnie rozwijaj swój zespół produkcyjny, identyfikuj trenerów wewnętrznych, centralnie zarządzaj instrukcjami stanowiskowymi oraz uprawnieniami.

Matryca kompetencji w Nexelem

Sprawdź możliwości cyfrowej matrycy kompetencji pracowników

Lean manufacturing

Zarządzanie kompetencjami

01

Zarządzaj ewidencjonowanymi kompetencjami pracowników. Skutecznie planuj rozwój zawodowy operatorów, buduj redundantność pracowników w obrębie zespołu, dywizji, czy całych linii technologicznych.

Identyfikacja trenerów wewnętrznych

02

Rozpoznawaj osoby posiadające odpowiednie kompetencje do prowadzenia szkoleń i przekazywania wiedzy innym pracownikom. Świadomie planuj ścieżkę kariery swoich operatorów.

Matryca kompetencji, widok kompetencji

Cyfryzacja matryc

03

Cyfryzacja matrycy kompetencji to idealne rozwiązanie do zarządzania rozwojem ludzi, a także minimalizacji ryzyk związanych z absencjami kluczowych operatorów na produkcji.

Rejestracja czasu pracy

04

Rejestruj czas pracy pracowników, urlopy, nieobecności oraz zdarzenia nieprzewidziane. Minimalizuj ryzyka związane z absencjami kluczowych operatorów maszyn.

Zarządzanie instrukcjami stanowiskowymi

05

Centralnie zarządzaj instrukcjami stanowiskowymi dla każdego pracownika, oraz grup pracowników. Miej dostęp do aktualnych uprawnień i certyfikatów. Monitoruj termin ważności uprawnień i otrzymuj monity z tym związane.

Szybki dostęp do informacji

06

Efektywne zarządzanie centralnie składowanymi dokumentami, certyfikatami, uprawnieniami pracowników oraz instrukcjami stanowiskowymi powiązanymi z danym pracownikiem, bądź grupą/brygadą pracowników.

Czytelne kalendarze i dostosowane matryce

07

Uzyskaj szybki dostęp do matryc oraz wszystkich zdarzeń związanych z pracownikiem w widokach kalendarzowych wprost ze swojego smartfona lub komputera. Podejmuj decyzje w oparciu o dane, planuj i zarządzaj wygodnie bez uciążliwego przeglądania segregatorów z matrycami.

Widok kalendarzowy w matrycy kompetencji
integracja

Wysoka dostępność

08

Zintegruj moduł matrycy kompetencji ze swoim MESem, a jeśli go nie posiadasz możemy rozszerzyć wdrożenie naszego MESa o matryce kompetencji. Używasz innego systemu, który chcesz rozszerzyć? Z Nexelem jest to możliwe za pomocą specjalnego łącznika. Masz pytania? Skontaktuj się z nami w sprawie digitalizacji matrycy kompetencji.

Co oferuje cyfrowa matryca kompetencji?

Wygoda, odciążenie kierownika oraz efektywna organizacja.

Dostępność dla Twojej firmy

01

Dla firm produkcyjnych cyfryzacja matrycy kompetencji to idealne rozwiązanie do zarządzania ludźmi, a także do minimalizacji ryzyk związanych z tworzeniem silosów wiedzowych w organizacji. Twórz kategorie grup kompetencji w celu łatwego zarządzania rozwojem grup pracowników.

Pozbądź się uciążliwych segregatorów

02

Oddaj segregatory z dokumentacją do archiwum. Pracuj na wersji cyfrowej, aby szybko szybciej podejmować decyzje i skuteczniej zarządzać rozwojem pracowników. Pomożemy w digitalizacji matryc kompetencji w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.