Jak skutecznie zarządzać safety stockami? Obniżenie kosztów operacyjnych w firmie z grupy TOYOTA

Jak skutecznie zarządzać safety stockami - Case Study

Duża firma z kapitałem japońskim, z grupy Toyota, zwróciła się do nas z prośbą o zaproponowanie systemu IT, który wspomógłby ich w skutecznym zarządzaniu safety stockami oraz usprawnił komunikację z klientami i dostawcami surowców i komponentów.

Omawiana w Case Study firma specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw dla Toyoty oraz jej głównych dostawców (Tier 1), w tym z branży gumowej. 

W odpowiedzi na zapytanie przygotowano ofertę obejmującą wdrożenie systemu IT typu portal klienta B2B do usprawniania komunikacji z kontrahentami oraz efektywnego zarządzania safety stockami.

Spis treści:

Problem

Problemy, z jakimi borykał się nasz partner to:

 • Problem w utrzymaniu odpowiednich minimów magazynowych, w szczególności na surowce chemiczne do produkcji gumy, które posiadają krótką datę przydatności do użycia oraz długi ciąg logistyczny (90-100 dni).
 • Wyzwania komunikacyjne z kontrahentami, które nierzadko są powodem zamawiania złych ilości komponentów, co prowadzi nawet do konieczności domawiania komponentów transportem lotniczym.
 • Duża fluktuacja zamówień i problem w dostatecznie dobrej kalkulacji forecastu.
 • Brak powiadomień o możliwym wyczerpaniu się zapasów magazynowych w związku ze skokowymi zmianami zamówień.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu wywiadu z kierownictwem średniego szczebla oraz z pracownikami operacyjnymi ustalono kluczowe źródła zidentyfikowanych problemów. Następnie na podstawie wykonanego studium przypadku zaproponowano następujące rozwiązanie, mające na celu poprawę zarządzania safety stockami:

 • Przygotowanie portalu klienta B2B jako centralnego systemu komunikacji z kontrahentami oraz zbierania i przesyłania informacji handlowych.
 • Automatyczne zbieranie danych z istniejących źródeł danych (głównie pliki XLS oraz maile) w celu minimalizacji wpływu na istniejące procedury komunikacyjne.
 • Integracja z systemem ERP (Comarch XL) w celu automatycznego pobierania stanów magazynowych oraz zamówień kontrahentów.
 • Wdrożenie managera zapotrzebowań do automatycznego forecastowania na bazie danych historycznych oraz aktualnemu trendowi zamówień (z możliwością rozwoju o system w architekturze cyfrowego bliźniaka, który do kalkulacji forecastu używałby większej ilości danych zewnętrznych takich jak np. Prognoza pogody, sytuacja rynkowa, kursy walut itd. itp.).
 • Wdrożenie systemu powiadomień, który na bazie mechanizmu grafu zależności zapotrzebowań i spełnień, z odpowiednim wyprzedzeniem wspomaga planistów w podejmowaniu decyzji.

rezultaty wdrożenia portalu B2B

Oczekiwane wyniki wdrożenia

Projekt umiejętnego zarządzania safety stockami spotkał się z aprobatą polskiego pionu zarządczego i został przekazany do centrali w Japonii celem akceptacji wdrożenia.

— Zwiększenie rentowności firmy poprzez zminimalizowanie ilości pilnych transportów lotniczych.

— Zmniejszenie kosztów działalności poprzez optymalizację poziomu zapasów magazynowych.

— Wprowadzenie traceability zamówień, dzięki czemu wszelkie zwiększenia kosztów operacyjnych związane z nagłymi wzrostami zamówień mogą być negocjowane z klientem.

— Zminimalizowanie kosztów związanych ze scrapowaniem przeterminowanej chemii (FIFO/FILO).

O Nexelem

Nexelem to platforma narzędzi i komponentów dla przemysłu, które usprawniają zarządzanie produkcją oraz wspierają managerów produkcji w obszarach takich jak:

 • gospodarka materiałowa
 • logistyka wewnętrzna
 • zarządzanie kosztami produkcji
 • planowanie i raportowanie produkcji
 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • komunikacja z biznesem po stronie dostawcy i klienta
 • Integracja z systemem ERP

Nasze oprogramowanie tworzymy z myślą o ludziach, którzy będą ich używać. Sprawdź nasze demo lub skontaktuj się z nami.

F.A.Q

Safety stocki to dodatkowe zapasy produktów i komponentów, które są przechowywane w celu zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, takimi jak wzrost popytu, opóźnienia w dostawach lub awarie produkcji.
Zarządzanie safety stockami jest istotne, ponieważ pozwala minimalizować ryzyko niedoboru towaru w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu można utrzymać równowagę między kosztami związanymi z posiadaniem zapasów a ryzykiem niedoboru.
Przy zarządzaniu safety stockami należy brać pod uwagę szereg czynników, takich jak zmienność popytu, czas realizacji zamówień, nieprzewidywalne zdarzenia, jak awarie maszyn czy opóźnienia w dostawach, oraz koszty utrzymania zapasów.
Tak, istnieją różne narzędzia i oprogramowania do zarządzania zapasami, które mogą pomóc w obliczaniu i monitorowaniu poziomu safety stocków, generowaniu prognoz popytu oraz optymalizacji procesów zamówień i dostaw.
Skuteczne zarządzanie safety stockami może przynieść szereg korzyści, takich jak zwiększona dostępność towarów dla klientów, minimalizacja ryzyka niedoboru, optymalizacja kosztów operacyjnych oraz poprawa efektywności działalności firmy.
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań