Industry 4.0: zarządzanie produkcją w technologii lean management

Industry 4.0

Industry 4.0 czym jest i dlaczego wprowadzanie rozwiązań technologicznych przemysłu 4.0 jest tak istotne we wspieraniu konkurencyjności nowoczesnych producentów. Automatyzacja produkcji w sektorze małych i średnich firm produkcyjnych stanowi remedium na problemy w zakresie zarządzania produkcji, zaopatrzenia, czy stanów magazynowych. Coraz więcej firm produkcyjnych wprowadza takie rozwiązania, a te, które są im niechętne zostaną pozostawione w tyle.

Spis treści:

  1. Zwiększ wolumen produkcji i wydajność procesów okołoprodukcyjnych dzięki Industry 4.0
  2. IoT w zarządzaniu produkcją – Lean Industry 4.0
  3. Oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją

Zwiększ wolumen produkcji i wydajność procesów okołoprodukcyjnych dzięki Industry 4.0

Industry 4.0 czyli rewolucja przemysłowa 4.0, definiowana jako inteligentne połączenie maszyn i procesów w przemyśle za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprawiła, że powtarzalne czynności, takie jak planowanie kolejności wykonywania prac na etapach linii produkcyjnej mogą zostać zautomatyzowane, a za ich optymalizację odpowiadają dedykowane systemy zbierające i przetwarzające odebrane dane.

Zarządzanie planami produkcyjnymi to klucz do rynkowej przewagi. Ani klient, ani dostawca, nie może pozwolić sobie na ignorowanie czynnika wpływającego na decyzje o wyborze producenta, jaki jest termin dostawy. Pytanie brzmi, jak możemy optymalizować plany produkcyjne, jeśli zależne są od wielu czynników – nowych zamówień, przestojów lub wolniejszego, niż planowane tempa produkcji.

Industry 4.0

IoT w zarządzaniu produkcją – Lean Industry 4.0

Czy nadszedł czas na „inteligentną fabrykę” – koncepcji zakładu, w którym następuje integracja i komunikacja w czasie rzeczywistym systemów elektronicznych i elementów świata materialnego – ludzi, maszyn, informacji o surowcach i produktach. Dzięki rozwiązaniom internetu rzeczy (IoT), przemysłowego internetu rzeczy (IIOT), przetwarzania w chmurze, przetwarzania poznawczego i sztucznej inteligencji, przemysł 4.0 wprowadza produkcję na ścieżkę automatyzacji i wymiany danych w technologiach i procesach produkcyjnych.

Wymaga to niezbędnych nakładów na inwestycje w nowe technologie produkcyjne. Interoperacyjność, przejrzystość informacji, automatyzacja i wgląd w dane są głównymi zasadami wymaganymi do funkcjonowania Industry 4.0. Wraz z poprawą wydajności zwiększa się szybkość, sprawność i elastyczność wprowadzania na rynek i nowych produktów i usług. Wprowadzenie podobnego typu rozwiązań rozważa coraz więcej firm, odczuwających oddech konkurencji na plecach.

Oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją

Nexelem MRP to system zarządzania produkcją, oprogramowanie, które wspiera producentów w automatycznym, wieloetapowym planowaniu produkcji i dostosowywaniu planów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dedykowane urządzenia pomagają w monitorowaniu produkcji, zbierając dane produkcyjne i procesowe. Portal B2B umożliwia współpracę między producentami i klientami.

Rozwiązanie jest kluczowym produktem VirtusLab do zarządzania produkcją z intuicyjnym, responsywnym interfejsem użytkownika. Trzy główne części rozwiązania wspierają producentów w zakresie produkcji, wysyłki, zarządzania stanami magazynowymi, zakupami surowców i zamówieniami:

  • szybka i skalowalna aplikacja internetowa sterowana zdarzeniami oparta na nowoczesnym interfejsie z pełną dwukierunkową synchronizacją i integracją księgową opartą na komunikacji SOAP WS,
  • dedykowane urządzenia, które pozwalają monitorować parametry maszyn i gromadzić dane w centralnej bazie danych,
  • portal B2B, który umożliwia współpracę między producentami i klientami, którzy również obsługują standard EDI (elektroniczna wymiana danych).

Rozwiązanie spełnia wymagania Industry 4.0 oferując lepszą widoczność łańcucha dostaw, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego i czasu realizacji zamówienia.

Nexelem MRP dla Lean Industry 4.0

F.A.Q.

Dzięki rewolucji przemysłowej 4.0 możliwe jest zautomatyzowanie wielu powtarzalnych czynności, takich jak planowanie kolejności wykonywanych prac. Z kolei optymalizacja procesów możliwa jest dzięki specjalnym systemom zbierającym i przetwarzającym dane.
IoT, czyli internet rzeczy, sprawia, że możliwe jest przetwarzanie danych w chmurze, przetwarzanie poznawcze, czy też korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dzięki temu produkcja znajduje się na drodze automatyzacji i wymiany danych. Te elementy sprawiają, że poprawia się wydajność oraz idąca za nią szybkość i elastyczność wprowadzania na rynek nowych rozwiązań.
Zarządzanie produkcją w dobie Przemysłu 4.0 powinno oferować dobrą widoczność łańcucha dostaw, a także oferować skrócenie czasu cyklu produkcyjnego i czasu realizacji. Te założenia spełnia system Nexelem MRP- wspiera on planowanie produkcji i dopasowanie planów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań