Lean manufacturing – wdrażanie doskonałości

narzędzia lean manufacturing

Metody lean manufacturing znane są z korzyści polegającej na redukcji strat i podniesienia stabilności procesów produkcyjnych. Wzrastająca konkurencyjność przedsiębiorstw i dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w gospodarce, jak i w społeczeństwie, wymagają od firm ciągłych poszukiwań sposobów na dotrzymanie kroku współczesności i technologii. Wspierane rozmaitymi metodami oraz praktykami, założenia filozofii lean, stanowią jedne z najczęściej wybieranych metod optymalizujących pracę przedsiębiorstw produkcyjnych.

Spis treści:

  1. Lean manufacturing w firmie
  2. Odchudzanie firm poprzez wdrażanie lean manufactirung
  3. Marnotrawstwo w koncepcji lean manufacturing
  4. Czym różni się podejście lean od tradycyjnego pojmowania produkcji?
  5. Wdrożenie i proste narzędzia lean manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnychv

Lean manufacturing w firmie

wdrażanie lean manufacturing

Co to jest lean manufacturing i jakie może przynieść korzyści dla biznesu? Dzięki zdroworozsądkowym zasadom i prostym a przy tym skutecznym narzędziom ich egzekucji, koncepcja lean manufacturing pozwala na powiększenie zysków przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych środków i użyciu minimalnej potrzebnej energii. Jej geneza sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku, kiedy powstał jej fundament: System Produkcyjny Toyoty (TPS). TPS zakładał, że podstawowym celem koncernu powinna być maksymalizacja wartości dla klienta przy jednoczesnej eliminacji marnotrawstwa. Sukces na arenie międzynarodowej, znakomite wyniki i dynamiczna ekspansja japońskiej firmy motoryzacyjnej przyczyniły się do spopularyzowania koncepcji „odchudzania” produkcji. Określenia „lean manufacturing” jako pierwszy użył ponad 3 dekady temu John Krafcik w swojej publikacji Triumf szczupłego systemu produkcyjnego, co do dziś skutkuje wdrażaniem metod i systemów zwanych lean manufacturing celem “odchudzania” organizacji na wielu poziomach.

Odchudzanie firm poprzez wdrażanie lean manufactirung

Wdrażanie lean manufactirung ogranicza ludzki wysiłek, przestrzeń produkcyjną, inwestycje w narzędzia, jak również pracę inżynierską i czas. Osiągnięcie celów, jakie stawia koncepcja lean, jest możliwe tylko przy zaangażowaniu wszystkich pracowników w nieustanny proces doskonalenia i eliminacji szeroko pojętego marnotrawstwa.

Marnotrawstwo w koncepcji lean manufacturing

Zjawisko marnotrawstwa w filozofii lean zasługuje na szczególną uwagę. Jego koncepcja obejmuje bowiem znacznie więcej czynników, niż tylko materiały stosowane do produkcji. Może dotyczyć kwestii oczywistych, jak nadprodukcji, zbędnego ruchu, czy transportu, albo zgromadzonych zapasów, ale dotyczy także oczekiwania, przetwarzania w nadmiarze, wad czy niewykorzystanego potencjału pracowników.

Czym różni się podejście lean od tradycyjnego pojmowania produkcji?

Koncepcja lean manufacturing różni się od produkcji opartej na tradycyjnych założeniach pod kilkoma ważnymi względami. Ciągły przepływ stoi w opozycji do produkcji w dużych partiach. Radykalnie zmniejszają się tu zapasy, a w procesy usprawniające produkcję angażuje się wszystkich pracowników.

Wdrożenie i proste narzędzia lean manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Jak wspomniano na początku, koncepcja lean manufacturing dostarcza prostych narzędzi, dzięki którym może nastąpić „wyszczuplenie” przedsiębiorstwa. Wyszczuplenie, które prowadzi do optymalizacji jego działalności, a tym samym wygenerowaniu większego zysku. Co więcej, narzędzia i systemy zaliczające się w przemysł 4.0 uzupełniają się z metodologią lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Podstawowe narzędzia lean manufacturing to:

  1. Mapowanie strumienia wartości (VSM), polegające na weryfikowaniu przepływu materiałów i informacji zarówno w czasie produkcji, jak i w procesie dostarczania klientowi produktu.
  2. 5S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina), narzędzie pozwalające na stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy.
  3. Całościowe utrzymanie ruchu (TPM), dzięki któremu każda osoba zatrudniona w firmie będzie mogła swobodnie korzystać z narzędzi potrzebnych do pracy.
  4. Eliminacja pomyłek i błędów. U podstaw filozofii eliminacji pomyłek leży założenie, że za błędy odpowiedzialne są procesy, nie ludzie.

Poznaj pozostałe popularne trendy w produkcji, które pozwolą ci być na bieżąco i pomogą jeszcze bardziej zoptymalizować procesy w twojej firmie!

F.A.Q

Lean manufacturing to koncepcja zarządzania, która dąży do minimalizacji marnotrawstwa poprzez optymalizację procesów produkcyjnych. Jej korzyści obejmują zwiększenie efektywności, redukcję kosztów oraz poprawę jakości produktów i usług.
Główne założenia koncepcji lean manufacturing obejmują maksymalizację wartości dla klienta poprzez eliminację marnotrawstwa, zaangażowanie wszystkich pracowników w proces doskonalenia oraz ciągłe dążenie do poprawy efektywności procesów produkcyjnych.
Podstawowe narzędzia lean manufacturing to mapowanie strumienia wartości (VSM), 5S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina), całkowite utrzymanie ruchu (TPM) i eliminacja błędów.
Lean manufacturing różni się od tradycyjnego podejścia do produkcji poprzez ciągły przepływ pracy, redukcję zapasów oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w proces doskonalenia. Jest to bardziej elastyczne i efektywne podejście, które stawia większy nacisk na wartość dla klienta.
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań