Efektywne zarządzanie produkcją. Elementy procesu, metody i korzyści z wdrożenia systemu

zarządzanie produkcją

Efektywne zarządzanie produkcją wpływa na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, co z kolei jest nadrzędnym celem każdej firmy produkcyjnej.

Zarządzanie produkcją oznacza planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie działań produkcyjnych. Głównym zadaniem zarządzania produkcją jest przetwarzanie surowców w wyroby gotowe. (cyt. za Encyklopedia Zarządzania)

Rozwijając przytoczoną definicję, można powiedzieć, że zarządzanie produkcją polega na takim planowaniu wszelkich procesów, aby towary były zgodne ze specyfikacją, odpowiadały na potrzeby klientów, były produkowane w wymaganej ilości, w zakładanym czasie, przy optymalnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów – m.in.  maszyn, czasu i pracy ludzkiej. 

Spis treści:

 1. Zarządzania Produkcją – Elementy procesu
 2. Zarządzanie Produkcją – Etapy
 3. Zarządzanie Produkcją – Metody
 4. System zarządzania produkcją oparty na lean – korzyści dla firmy
 5. Efekty wdrożenia

Zarządzania Produkcją – Elementy procesu

Zarządzanie produkcją można porównać do złożonej siatki zależności, w której każdy element ma znaczenie i oddziałuje na kolejne. Dlatego w literaturze wyróżnia się kilka kluczowych podprocesów:

zarzadzanie produkcją proces
 • Projektowanie produktu – stworzenie idei nowego produktu do sprzedaży.
 • Konstruowanie produktu – ustalenie ostatecznego kształtu produktu oraz materiałów, z jakich ma zostać wykonany.
 • Stworzenie procesu technologicznego – określenie metod wytwarzania produktu, dobór sprzętu, obliczenie kosztów pracy oraz energii. 
 • Organizacja produkcji – rozmieszczenie sprzętu oraz przydzielenie pracowników. 
 • Wybór materiałów i dostawców.

Oczywiście, zarządzanie produkcją nie kończy się na tym i rozszerza się na późniejszą pracę produkcyjną. W skład procesu każdej produkcji wchodzą więc następujące etapy:

Etapy Zarządzanie Produkcją

 • Planowanie
 • Uporządkowanie
 • Kierowanie
 • Kontrolowanie

Procesy realizowane w ich ramach mogą być ona oparte na jednej z kilku metod, które łączy dążenie do optymalizacji, obniżenie kosztów, usprawnianie działań, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności i zbudowanie silnej marki, rozpoznawalnej i uznanej wśród klientów. Efektem tego podejścia jest wzrost zysków, ale też zmniejszenie kosztów, skrócenie czasu realizacji zamówień, większa wydajność, a nawet – poprawa jakości pracy i zadowolenia pracowników

Metody Zarządzanie Produkcją  

Zadaniem osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie, jest odpowiedzenie na szereg pytań: co, gdzie, kiedy, ile i w jaki sposób wyprodukować. Zazwyczaj nie jest to łatwe, szczególnie gdy mamy do czynienia z rozbudowanymi i skomplikowanymi procesami i produktami. Dlatego z pomocą przychodzą tu wspomniane już metody zarządzania produkcją oraz oparte na nich specjalistyczne oprogramowania dla firm produkcyjnych

Współcześnie ciężko wyobrazić sobie świetnie prosperującą produkcję, która nie byłaby prowadzona w konkretnym systemie. Popularne metody opierają się często na doświadczeniu wiodących marek, które doprowadziły swoje procesy do najwyższego poziomu. Korzystanie z wypracowanych przez nie rozwiązań w całości, lub w części odpowiadającej specyfice przedsiębiorstwa, pomaga szybciej i skuteczniej osiągać zamierzone cele.

Oto 4 metody zarządzania produkcją, które warto znać. 

Lean Manufacturing – w wolnym tłumaczeniu “szczupła, odchudzona produkcja”. To metoda oparta na systemie produkcyjnym Toyoty. Zakłada ona, że głównym celem powinna być z jednej strony maksymalizacja wartości dla klienta, z drugiej – minimalizacja marnotrawstwa. Marnotrawstwo rozumiane tu jest jako nadprodukcja czy nadmierne zapasy, czyli działania, które zużywają zasoby, ale nie niosą za sobą wartości dla klienta. Obrazowo mówiąc, chodzi w niej o to, aby produkować więcej, lepiej, w krótszym czasie, przy wykorzystaniu jak najmniejszych zasobów w postaci maszyn oraz ludzi. Jedną z głównych zasad lean jest nieustanne dążenie do doskonałości. W centrum tej metody stoi klient – jego potrzeby, a nie firma – i jej możliwości. To zorientowanie na odbiorcę pozwala dostarczać mu wysokiej jakości produkty, których oczekuje. Więcej na temat lean przeczytasz w naszym artykule: Lean manufacturing – wdrażanie doskonałości

Kanban – ideę kanban najlepiej oddaje hasło “7 x żadnych”: braków, opóźnień, zapasów, kolejek, bezczynności, zbędnych operacji, przemieszczeń. Podobnie jak lean, także kanban zawdzięczamy Toyocie. Ta metoda zarządzania produkcją umożliwia wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie i sterowanie nimi, a także określenie poziomu realizacji danego zamówienia. Jej celem jest minimalizacja zasobów magazynowych oraz eliminacja nadprodukcji. Dzięki temu każda komórka produkcyjna wytwarza w danym momencie tyle, ile jest to niezbędne. Zalety? To przede wszystkim obniżenie wydatków, lepsza praca zespołowa i sprawniejsza komunikacja oraz zapewnienie stałego przepływu pracy. Kanban w wolnym tłumaczeniu oznacza kartkę papieru lub “widoczny opis”. W najprostszej postaci sprowadza się do tablicy z kolumnami “do zrobienia”, “w trakcie” oraz “zrobione”. 

System MRP – z angielskiego “planowanie zapotrzebowania materiałowego”. Głównym celem MRP jest pełna kontrola procesu produkcji danej firmy. W tej metodzie bierze się pod uwagę specyfikę danego wyrobu, informacje o stanach magazynowych, stanach realizowanych zamówień oraz plan produkcji. Efektem jest stała dostępność materiałów, przy jednoczesnym utrzymaniu jak najniższego ich poziomu w obszarze magazynowania. Po otrzymaniu informacji o zleceniu, system planuje dostawy potrzebnych materiałów oraz produkcję poszczególnych elementów. Dzięki temu zmniejsza się zapasy i czas oczekiwania na produkt, zwiększa efektywność pracy oraz redukuję liczbę zamówień niezrealizowanych na skutek braku materiałów lub części. 

Benchmarking – to technika polegająca na systematycznym porównywaniu procesów w przedsiębiorstwie z procesami realizowanymi przez najlepszych w danej branży. Chodzi tu o poszukiwanie dobrych wzorców i punktów odniesienia, aby później wprowadzić je w swoje praktyki. Ulepszenia te mają za zadanie budować przewagę konkurencyjną i zapewniać jeszcze lepszą wydajność. Co ważne, działania związane z benchmarkingiem nie mogą być jednorazowe. Chodzi tu o ciągłe uczenie się, gromadzenie informacji oraz ich kreatywne wykorzystywanie, a nie kopiowanie 1:1. 

System zarządzania produkcją oparty na lean – korzyści dla firmy

Przedsiębiorstwa wykorzystujące konkretne modele zarządzania produkcją są bardziej elastyczne i zwiększają swoją konkurencyjność na rynku. Obecnie technologie informatyczne, w tym programy do zarządzania produkcją oparte na opisanych metodach, pozwalają optymalizować praktycznie wszystkie procesy i lepiej wykorzystywać potencjał maszyn oraz pracowników. Na przykładzie Nexelem – systemu, u podstaw którego leży lean manufacturing, pokażemy, jak to wygląda w praktyce.

Sprawdź co oferuje nasz MES system zarządzania produkcją »

Na poziomie samej produkcji, Nexelem pozwala na zaplanowanie kolejek produkcyjnych na każdej maszynie  z uwzględnieniem wszystkich zmiennych – szacowanego czasu, terminów oraz dostępności surowców. Dzięki grupowaniu partii, ogranicza także koszty związane z przezbrajaniem maszyn. Do tego dochodzi zapewnienie sprawnej, wewnętrznej logistyki oraz dostęp do pełnych raportów, umożliwiających dokładną analizę danych i wprowadzanie coraz to nowych ulepszeń. 

Optymalizacja procesów dotyczy również magazynów. Za sprawą unikatowych kodów, tworzone są uporządkowane katalogi produktów, zawierające informacje o stanach magazynowych oraz lokalizacji. Zapobiega to niedoborom czy nadwyżkom surowców, gwarantując dodatkowo ich płynny przepływ.

Wspomniany wyżej ruch towarów czy półproduktów nie byłby możliwy bez kontroli rzeczywistego zapotrzebowania. Dlatego Nexelem umożliwia także tworzenie zamówień zakupów, ułatwia przyjmowanie dostaw oraz obsługę transportów międzymagazynowych.  

zarządzanie produkcją korzyści

Efekty wdrożenia

 • krótszy czas realizacji zamówień
 • wyższe zyski wynikające ze zwiększonej sprzedaży
 • brak nadprodukcji i zapasów
 • oszczędność zasobów 
 • optymalizacja pracy maszyn oraz ludzi
 • bardziej zmotywowany zespół

Więcej na temat korzyści z wdrożenia systemu zarządzania produkcją, przeczytasz tutaj: Co zyskasz dzięki systemowi zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

F.A.Q.

Głównym celem zarządzania produkcją jest zwiększenie zysków przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów, efektywne planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie działań produkcyjnych.
Zarządzanie produkcją to proces obejmujący planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie działań produkcyjnych. Elementy tego procesu to m.in. projektowanie produktu, konstruowanie produktu, stworzenie procesu technologicznego, organizacja produkcji, wybór materiałów i dostawców.
Etapy zarządzania produkcją to planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych.
Wspomniane metody to Lean Manufacturing, Kanban, System MRP oraz Benchmarking. Każda z tych metod ma swoje unikalne zalety i cele.
Korzyściami z wdrożenia takiego systemu są m.in. skrócenie czasu realizacji zamówień, wzrost zysków dzięki zwiększonej sprzedaży, eliminacja nadprodukcji i zapasów, optymalizacja zasobów oraz poprawa efektywności pracy maszyn i ludzi.
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań