Narzędzia Lean Manufacturing

narzędzia lean manufacturing

Celem działań z zakresu Lean Manufacturing oraz Lean Management jest produkcja zakładająca poprawę jakości produktów, oraz procesów, przy jednoczesnej eliminacji marnotrawstwa. Wszystko to nie tylko w zakresie zużycia surowców, ale i marnotrawstwa polegającego na wykonywaniu czynności niepotrzebnych. Aby wszystko to było możliwe, wykorzystuje się narzędzia Lean Manufacturing. Oto ich przykłady, zalety i zastosowania.

Spis treści:

1. Narzędzie 5S

Jednym z najpopularniejszych narzędzi Lean Manufacturing jest metoda 5S. To zestaw pięciu czynności pozwalających stworzyć najbardziej sprzyjające miejsce pracy. Czynności te obejmują:

 • sortowanie – polega na takim uporządkowaniu stanowiska pracy, aby pozostały na nim tylko niezbędne przedmioty,
 • systematyka – to odpowiednie ułożenie przedmiotów tak, aby zminimalizować wysiłek pracownika,
 • sprzątanie – usuwanie zanieczyszczeń, które mogłyby utrudnić wykonanie bieżących zadań,
 • standaryzacja – stworzenie takich samych zasad dla całej fabryki w zakresie wdrożenia trzech pierwszych kroków,
 • samodoskonalenie (lub samodyscyplina) – promowanie zasady 5S oraz ciągłe dążenie do zmian, zgodne także z filozofią kaizen.

Z naszego bloga dowiesz się też, czym jest lean manufacturing oraz jakie ma zalety dla firm produkcyjnych.

2. Kaizen

narzędzia lean management Kaizen

Filozofia Kaizen opiera się na ciągłym poprawianiu i doskonaleniu, ale poprzez metodę małych kroków. Takie niewielkie zmiany są łatwiejsze do wprowadzenia, a często również znacznie tańsze. Kaizen zakłada także duże zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli, którzy dzięki swoim pomysłom – nawet tym pozornie kosmetycznym – mogą mieć istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa.

3. Kanban

Kolejne narzędzie Lean Manufacturing to Kanban. Opiera się na wizualizacji pracy, do czego służy specjalna tablica. W najprostszej formie podzielona jest ona na trzy kolumny, czyli:

 • do zrobienia,
 • w trakcie,
 • zrobione.

Pozwala to w jasny sposób śledzić proces, a także zwiększać jego efektywność i płynność. Wszystko to również dzięki zmniejszeniu liczby zadań w toku, co często prowadzi do rozpoczynania zbyt wielu zajęć oraz ich niekończenia. Metodę tę warto wykorzystać również w codziennej pracy i realizacji zadań, aby zwiększyć swoją efektywność.

4. Total Productive Maintenance

TPM to metoda dedykowana stricte przedsiębiorstwom produkcyjnym. Zakłada ona bowiem działania mające na celu utrzymanie maksymalnej efektywności maszyn oraz urządzeń. Jej celem jest osiągnięcie trzech zer, czyli:

 • zero awarii,
 • zero wypadków w czasie pracy,
 • zero braków.

Takie podejście jest szczególnie istotne w przypadku użytkowania kosztownych parków maszynowych, których koszt zakupu zwraca się dopiero wtedy, gdy urządzenia wchodzące w ich skład są użytkowane w sposób jak najbardziej wydajny. Można to porównać do samolotu, który zarabia na siebie tylko wtedy, gdy lata.

5. Six Sigma

podstawowe narzędzia lean manufacturing

Znanym narzędziem Lean Manufacturing oraz Lean Management jest również Six Sigma. Ta ostatnia to tak naprawdę jedna z liter alfabetu greckiego, którą stosuje się do przedstawiania odchyleń od wyniku lub średniej. Aby było to możliwe niezbędne są oczywiście dane. Konieczna jest duża ich liczba, zalecane jest więc stałe monitorowanie produkcji, do czego sprawdzą się oczywiście narzędzia oferowane przez Nexelem dopasowywane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie wizualne

Założeniem tego podejścia jest przedstawianie informacji w sposób widoczny, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju pomocy wizualnych. W obecnej rzeczywistości jest to szczególnie ważne, nie ulega bowiem wątpliwości, że obrazy, zdjęcia, grafiki oraz wykresy przyciągają wzrok znacznie bardziej, aniżeli komunikaty w formie pisemnej. Pomoce te są istotne również na etapie produkcji, mogą bowiem wspierać poprawę efektywności pracowników i tym samym korzystnie wpływać na wydajność całej firmy. Przykładem są obrazki przedstawiające, jak dokładnie dana czynność ma być wykonana.

7. Praca standaryzowana

Narzędziem Lean Manufacturing jest też wielopoziomowa standaryzacja procesów. Założenie jest takie, że dana praca może być wykonana możliwie jak najbezpieczniej i wydajniej, w ściśle określony sposób. Bezpośrednio wpływa to na efektywność procesu oraz produktywność, kolejne kroki są bowiem dokładnie rozpisane, co jednocześnie wspiera proces wdrożenia nowych osób do wykonywania danego zajęcia.

Dzięki standaryzacji pracy osoba zatrudniona dostaje więc dostęp do szczegółowych informacji, jak ma wykonać zadanie oraz w jakim czasie. Zaletą tego jest powtarzalność czynności, stabilność procesu, a także możliwość dostrzeżenia ewentualnych odchyleń od normy (i ich późniejszej naprawy).

8. Poka Yoke

Poka Yoke to w tłumaczeniu zapobieganie błędom. W przypadku produkcji zakłada wyeliminowanie z procesów wszystkich operacji nieefektywnych oraz takie planowanie pracy, aby zadania były maksymalnie ułatwione. Ma to wpływ m.in. na unikanie błędów z powodu nadmiernej komplikacji poszczególnych etapów, a także zmniejszanie ryzyka popełniania błędów w efekcie rozkojarzenia.

Jak widać narzędzia Lean Manufacturing oraz Lean Management to ogromny potencjał. Pozwalają one w znacznym stopniu usprawnić produkcję, warto jednak pamiętać, aby podchodzić do nich indywidualnie, zagłębiając się w założenia każdego z nich i stopniowo je wdrażać.

F.A.Q

Główne narzędzia Lean Manufacturing to metoda 5S, Kaizen, Kanban, Total Productive Maintenance, Six Sigma, Zarządzanie wizualne, Praca standaryzowana oraz Poka Yoke. Każde z tych narzędzi ma swoje specyficzne zastosowanie i cele w kontekście doskonalenia procesów produkcyjnych.
Metoda 5S to narzędzie Lean Manufacturing skupiające się na pięciu krokach: sortowaniu, systematyzacji, sprzątaniu, standaryzacji oraz samodoskonaleniu. Jej celem jest stworzenie najbardziej sprzyjającego miejsca pracy poprzez eliminację niepotrzebnych przedmiotów, optymalne ułożenie rzeczy, utrzymanie czystości, standaryzację zasad oraz promowanie ciągłego doskonalenia.
Metoda Total Productive Maintenance (TPM) jest dedykowana przedsiębiorstwom produkcyjnym i ma na celu utrzymanie maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Jej główne cele to osiągnięcie trzech zer: zero awarii, zero wypadków w czasie pracy oraz zero braków. TPM jest szczególnie istotne w utrzymaniu efektywności kosztownych parków maszynowych.
Six Sigma to narzędzie Lean Manufacturing, które skupia się na redukcji odchyleń od wyniku lub średniej. Działa na podstawie danych, a jego celem jest minimalizacja błędów poprzez stałe monitorowanie produkcji. Dzięki Six Sigma, przedsiębiorstwo może skoncentrować się na doskonaleniu procesów, eliminacji nieprawidłowości i zwiększeniu efektywności produkcyjnej.
Zarządzanie wizualne opiera się na przedstawianiu informacji w sposób widoczny, używając różnego rodzaju pomocy wizualnych, takich jak obrazy, zdjęcia, grafiki czy wykresy. Pomoce te są istotne na etapie produkcji, mogą bowiem wspierać poprawę efektywności pracowników i tym samym korzystnie wpływać na wydajność całej firmy.
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań