Jak optymalizować produkcję roku do roku?

Jak optymalizować produkcję

No właśnie jak optymalizować produkcję rok do roku? Odpowiedź wydaje się prozaiczna, należy cyklicznie zwiększać efektywność produkcji. Tylko jak to zrobić? Kluczem do sukcesu dla wielu firm okazało się wdrażanie kaizen w oparciu o dane. Pozyskiwanie i analiza danych produkcyjnych to podstawowy sposób na zwiększenie efektywności produkcji.

Optymalizacje służące poprawie wydajności procesów produkcji stają się coraz powszechniejsze na rynku. Generującemu koszty marnotrawstwu przeciwdziałać można na wiele sposobów, jednak nie wszystkie umożliwią osiągnięcie pożądanych przez firmę efektów. Wydajność produkcji można poprawiać używając różnych narzędzi. Od całkiem prostych codziennych czynności, takich jak regularne przeglądy maszyn, przez re-organizację pracy pracowników, po bardziej zaawansowane, jak postawienie na system do zarządzania produkcją. Na jakie możliwości technologiczne usprawniające produkcję warto zwrócić uwagę w tym roku, by nie zostać w tyle? Sprawdź, w jaki sposób możesz zwiększyć efektywność produkcji.

Spis treści:

  1. Jak optymalizować produkcję? – Zbieraj i analizuj dane
  2. Zadbaj o skuteczny przepływ informacji
  3. Informatyzuj i automatyzuj produkcję
  4. Kontroluj stan maszyn
  5. Planuj produkcję rozsądnie i elastycznie
  6. Zainwestuj w nowoczesne rozwiązania systemowe
  7. O Nexelem

Jak optymalizować produkcję? – Zbieraj i analizuj dane

Dane to punkt wyjściowy do jakichkolwiek zmian – bez informacji i punktu odniesienia nie będziemy w stanie ocenić nie tylko planowanych, ale i osiąganych obecnie efektów. Jeśli chcesz osiągnąć rzeczywistą poprawę wydajności produkcji musisz mieć możliwość jej mierzenia. W tym celu stwórz system pomiaru danych oraz standardy ich dalszego wykorzystania. Opracuj sposoby gromadzenia informacji oraz poinformuj o tym podwładnych, aby włączyć ich w ten proces. Dostosuj zbieranie danych do możliwości swojej produkcji i pracowników. Najlepsze wydaje się być elektroniczne gromadzenie danych wprost z maszyny.

Zadbaj o skuteczny przepływ informacji

Posiadanie łatwego dostępu do wszelkich danych o produkcji w formie elektronicznej zastępującej papierową, to nie tylko oszczędność czasu. Gromadzenie danych w informatycznym systemie to także mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego, które w dzisiejszych czasach stanowi języczek u wagi opinii publicznej i łatwo może stać się przyczyną spadku notowań firm, które nie reagują regulacjami na klimatyczne i ekologiczne uwarunkowania. Usprawnienie przepływu informacji pomoże Ci również z okresowymi audytami, gromadząc wszelkie dane o produkcji, stanie maszyn, czy czasie pracy personelu w jednym miejscu. Nie wspominając o korzyściach wynikających ze zminimalizowania tzw. czynnika ludzkiego i błędów wynikających z wielokrotnego, ręcznego przepisywania informacji w systemie ‘papierowym’

Informatyzuj i automatyzuj produkcję

Aby usprawnić procesy wytwarzania niezbędnym elementem jest automatyzacja procesów produkcyjnych i odpowiednie oprogramowanie maszyn. Zautomatyzowana produkcja gwarantuje nie tylko skrócenie czasu wykonywania wielu czynności, ale umożliwia również bezpośrednie i rzetelne zbieranie danych, prowadząc w konsekwencji do minimalizacji a nawet i wyeliminowania ryzyka popełnienia błędu ludzkiego. Dzięki rozwiązaniom informatycznym masz stałą kontrolę nad tym co się dzieje w zakładzie i wiesz co, kiedy i gdzie wymaga Twojej interwencji.

Kontroluj stan maszyn

Awarie maszyn to jedna z głównych przyczyn niewydajnej produkcji. Przeprowadź gruntowne badanie swojego parku maszynowego i zdecyduj, które elementy wymagają naprawy, a które wymiany. Najlepiej byłoby, gdybyś mógł cały czas mieć informację o tym, czy maszyny pracują, czy mają przestój. Analiza stanu maszyn na podstawie danych historycznych, żywotności części zamiennych, czy czasu pracy, to podstawa kontroli produkcji, która pomoże w optymalizacji produkcji rok do roku. Dbając o stan maszyn monitoruj te, które są szczególnie podatne na awarie.

Planuj produkcję rozsądnie i elastycznie

Mądre rozpoznanie własnych zasobów i mocy wytwórczych pozwala planować produkcję tak, by w każdej chwili zmienić jej harmonogram bez szkody dla najważniejszych zleceń. W takich sytuacjach może się przydać system APS do automatycznego harmonogramowania produkcji. Odpowiednia priorytetyzacja, monitorowanie dostępności maszyn, reagowanie na alarmujące sytuacje stanowią klucz do uzyskania najwyższej elastyczności produkcji. Regularne pozyskiwanie informacji o dostępności i wydajności wprost z maszyny pozwoli na na oszczędność i elastyczność, zwiększając możliwości produkcyjne.

Zainwestuj w nowoczesne rozwiązania systemowe

Jeśli zależy Ci na rzeczywistej i maksymalnej poprawie swoich wyników rozważ możliwość inwestycji w profesjonalne systemy wspomagające wydajność produkcji. Pomiar dynamicznych procesów, które zachodzą w całym cyklu produkcyjnym, i które powinny być stale monitorowane stanowi podstawę do zwiększenia produkcji. Najpierw należy zatem zoptymalizować posiadane zasoby i możliwości, aby zminimalizować marnotrawstwo, a dopiero potem planować dalszy rozwój firmy, gdy istnieje pewność, że posiadane zasoby – stan urządzeń, ilości zleceń, dostępność maszyn, prędkości produkcji – są maksymalnie wykorzystywane.

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

F.A.Q

Optymalizacja produkcji to proces doskonalenia działalności produkcyjnej w celu osiągnięcia lepszej wydajności, zmniejszenia kosztów i poprawy jakości produktów.
Optymalizacja produkcji pomaga firmom zwiększyć zyski poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, zminimalizowanie odpadów i skrócenie czasu produkcji. Dzięki temu mogą konkurować skuteczniej na rynku.
Cykliczna optymalizacja produkcji pozwala na stałe doskonalenie procesów produkcyjnych, co prowadzi do ciągłego zwiększania wydajności, redukcji kosztów i poprawy jakości produktów.
Podczas optymalizacji produkcji rok do roku warto uwzględnić zmiany w zapotrzebowaniu rynkowym, postęp technologiczny, oraz ewentualne zmiany w regulacjach prawnych.
Optymalizację produkcji warto przeprowadzać cyklicznie, regularnie analizując procesy produkcyjne i wprowadzając ulepszenia w celu utrzymania konkurencyjności firmy na rynku.
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań