Czy jest możliwa integracja systemów ERP z MRP?

System ERP/MRP dla produkcji

Firma produkcyjna zorientowana na rozwój dąży do ciągłego doskonalenia procesów. Na rynku istnieje wiele programów i systemów, których zadaniem jest pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków, tj.: koordynowanie stanów magazynowych, dbanie o terminowość i harmonogram produkcji, zarządzanie parkiem maszyn. Dzięki nim przedsiębiorstwo jest skutecznie zarządzane na poziomie planowania jego wszelkich zasobów. Dodatkowo sprawny przepływ informacji wpływa pozytywnie na optymalizację procesów i jest absolutną podstawą do wdrażania w firmie tzw. Przemysłu 4.0. Do takich systemów, które wspomagają przedsiębiorstwa, możemy zaliczyć m.in. ERP i MRP/MES. Sprawdź, czy system ERP można zintegrować z MES i MRP.
Spis treści:

Systemy ERP i MRP – charakterystyka

ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) To informatyczny system wspomagania zasobami przedsiębiorstwa. Umożliwia realizację funkcji kierowniczych we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy jak produkcja, czy sprzedaż. Oprogramowanie to służy do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Planowanie zasobów obejmuje kontrolę i zarządzanie najważniejszymi zasobami i procesami praktycznie w każdym obszarze działalności firmy. ERP wspiera m.in.: finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie itd. System ERP dla produkcji wyróżnia się pracą na jednej bazie danych. Dzięki temu informacje, które zostaną wprowadzone w jednym obszarze systemu, są dostępne automatycznie dla innych użytkowników. Przykładem mogą być dane handlowe, które widoczne są natychmiast u zarządzającego produkcją, w dziale księgowym, a także na magazynie. ERP ma za zadanie zebrać niezbędne informacje, aby praca przy produkcji był maksymalnie efektywna i jednocześnie zapewniała redukcję kosztów. Kluczową cechą współczesnego ERP jest jego użyteczność. Pracownik otrzymuje wyłącznie funkcje i moduły wykorzystywane do codziennej pracy. Kluczowy jest również wygodny i intuicyjny interfejs użytkownika.

integracja systemów erp z mrp

Jednym z najbardziej popularnych systemów klasy ERP jest Comarch ERP XL, którego główną zaletą jest elastyczna budowa modułowa. System ten dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service) za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego. Dostępne moduły wspomagają m.in.: produkcję, gospodarkę magazynową, finanse i księgowość, kontrolę jakości, procesy i obieg dokumentów, raporty wraz z analizami. Moduły te dobierane są indywidualnie do specyfiki funkcjonowania firmy, czyli są dostosowane do tego, w jaki sposób działa przedsiębiorstwo.

MRP czyli Material Requirements Planning

W dosłownym tłumaczeniu MRP oznacza planowanie zapotrzebowania materiałowego. To pierwszy zintegrowany system zarządzania stanowiący zbiór procesów umożliwiających planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o:

 • strukturze wyrobu,
 • stanach magazynowych,
 • zamówieniach w toku,
 • planie produkcji.

Metody MRP oparte są na specjalnym oprogramowaniu komputerowym, co pozwala na skuteczną kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji. Dodatkowo sterują zapasami i odpowiadają za ich uzupełnienie. Głównym zadaniem MRP jest więc kontrola procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Aby działanie to było możliwe, do systemu należy wprowadzić informację na temat zaplanowanej produkcji, przyjętych zamówieniach lub wielkości sprzedaży. Następnie zostaje zaplanowana dostawa niezbędnych materiałów i produkcja poszczególnych elementów, dzięki czemu otrzymamy finalny produkt. Źródłem informacji dla MRP są:

 • MPS (Master Plan Schedule), czyli harmonogram produkcji zawierający kwoty oraz daty produkcji,
 • BOM (Bill of Materials) oznaczający wykaz materiałów niezbędnych do wyprodukowania konkretnego produktu,
 • stan zapasów magazynowych.

Różnice pomiędzy ERP i MPR wskazano na poniższej grafice:

erp i mrp różnice

Przykładem jest rozwiązanie Nexelem, które udostępnia system MRP oraz MES umożliwiający skuteczne planowanie produkcji i zarządzanie procesami przepływów materiałowych w magazynie produkcyjnym. Zastosowane moduły pozwalają m.in. na optymalizację czasu realizacji pojedynczych zamówień, śledzenie przepływu artykułów w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie stanów magazynowych. Monitorowanie produkcji realizowane jest w czasie rzeczywistym, co umożliwia ciągłe sprawdzanie i optymalizowanie wydajności.

System ERP a MRP – jak są różnice?

ERP i MRP to dwa najczęstsze typy systemów, których celem jest wdrożenie pozytywnych zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Jakie są zatem różnice między systemem ERP i MRP? Celem ERP jest przede wszystkim umożliwienie skutecznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Zadanie polega na integracji danych płynących po całym przedsiębiorstwie tak, aby maksymalnie skrócić ich drogę i uzyskać jednolitą formę. Dokładna funkcjonalność oczywiście uzależniona jest od potrzeb firmy i wariantu systemu ERP, na jaki zdecyduje się przedsiębiorstwo. Rozwiązania najbardziej zaawansowane umożliwiają dodatkowe funkcjonalności, tj.: bezpośrednia współpraca z programem księgowym, działem HR, działem sprzedaży.

Głównym celem ERP jest wzrost wydajności produkcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. System MRP to z kolei rozwiązanie przeznaczone do typowych procesów związanych z produkcją oraz zarządzaniem materiałami. W skład oprogramowania wchodzą przede wszystkim moduły, które umożliwiają efektywne zarządzanie produkcją, parkiem maszyn oraz magazynem. Jednym z kluczowych zadań MRP jest utrzymywanie jak najniższej rezerwy półproduktów, przy założeniu, że nie może ich zabraknąć, aby wykonać zaplanowane zadanie. Oczywiście system MRP w wielu kwestiach jest podobny do ERP, jednak jego zakres funkcjonalności zredukowany jest najczęściej do jednej specjalizacji. System ERP w produkcji służy zatem do planowania zasobów produkcji, a MRP ułatwia planowanie zarządzania materiałowego.

Zalety ERP dla produkcji

Korzyści z wdrożenia systemu ERP uzależnione są od charakterystyki danego przedsiębiorstwa oraz celu jego wdrożenia. Najbardziej istotne cechy to:

 • Oszczędność czasu – skróceniu ulega czas potrzebny na realizację zamówień i komplementację magazynowe. Przygotowanie raportów jest znacznie szybsze, a sama ewidencja dokumentów może skrócić się nawet o 90%.
 • Planowanie strategiczne – ERP pomaga firmom w podejmowaniu kluczowych decyzji, które wpływają na rozwój. Może wskazać obszary, w których ulepszenia są niezbędne. To korzyść wynikająca ze zmniejszenia kosztów pracy i kosztów operacyjnych. Wydajniej działające procesy biznesowe obniżają również koszty zarządzania. Kontrola finansowa dodatkowo zmniejsza ogólne ryzyko biznesowe.
 • Poprawa i kontrola jakości – system umożliwia łatwe przeszukiwanie danych o preferencjach klientów, historii zamówień, kontaktach z klientem, co wpływa pozytywnie na jego obsługę.
 • Szybszy dostęp do informacji – system w szybki sposób wyszuka kluczowe informacje o zamówieniach, kosztach, przestojach, lokalizacji towaru w magazynie. Dzięki temu decyzje w przedsiębiorstwie będą podejmowane szybciej i będą bardziej trafne.
 • Automatyzacja i ujednolicenie procedur – uporządkowane i jednolite procedury eliminują ryzyko zagrożeń prawnych, czy księgowych.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych – zapobiega przestojom na liniach produkcyjnych i zapobiega stratom z tym związanym.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu MRP?

Zastosowanie systemów MRP przynosi również wiele korzyści, które w dłuższej perspektywie zwiększą produktywność i zapewnią wyższy poziom wydajności w firmie. Do głównych zalet możemy zaliczyć:

 • Zarządzanie zapasami, czyli optymalny łańcuch dostaw – to jeden z głównych czynników, który sprawia, że producenci wybierają akurat to rozwiązanie. MRP może działać jako samodzielny system posiadający funkcje m.in.: kontrolujące zapasy, ruchy magazynowe, śledzenie partii, czy wysyłki. Optymalizuje poziom zapasów, co wpływa na obniżenie kosztów. Dodatkowo dostarcza na bieżąco informacje na temat tego, jaki surowiec i w jakiej ilości jest potrzebny. Redukuje to ilość zamówień niezrealizowanych na skutek braków materiałów i części.
 • Planowanie i zakup materiałów – system ten umożliwia śledzenie etapów produkcji i dostępności materiałów przy jednoczesnej kontroli harmonogramu produkcji. Dzięki temu możliwe jest również określenie realistycznych zobowiązań oraz zmniejszenie czasu oczekiwania na produkt i dostawy. W tym przypadku występuje również obniżenie kosztów poprzez redukcję pracowników zajmujących się zaopatrzeniem materiałowym.
 • Krótszy czas realizacji zamówień – skrócenie czasu potrzebnego na realizację pojedynczego zamówienia zwiększa przychody ze sprzedaży.
Integracja MRP z ERP

Czy jest możliwa integracja systemu ERP z MRP?

Każda firma planująca rozwój powinna pomyśleć o wdrożeniu systemu MRP lub ERP. Zwłaszcza w sytuacji, w której zauważymy nieefektywność tak naprawdę na dowolnym etapie produkcji. Dzięki temu zyskamy większą kontrolę nad procesem, a decyzje biznesowe będą bardziej trafne. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy możliwa jest integracja ERP z MRP?

W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby te systemy działały równolegle w jednej firmie. Integracja ERP z MRP pozwala na swobodną wymianę informacji pomiędzy nimi, co umożliwia harmonizowanie pracy we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem jest tutaj zintegrowanie funkcjonalności pomiędzy Comarch XL ERP, a Nexelem MRP. Systemy te uzupełniają się na wielu płaszczyznach. Dla potrzeb zarządzania kontrahentami oba oprogramowania umożliwiają dodawanie nowych klientów, a dodatkowo Nexelem MRP rozwija funkcjonalności o nowe aktywności.

Przykłady wybranych integracji pomiędzy systemem Comarch ERP, a Nexelem MRP.

W Nexelem staramy się aby nasz system zarządzania produkcją łatwo integrował się z wiodącymi ERPami. W tym dostarczanymi przez Comarch z Krakowa, jak Comarch XL czy Optima. Poniżej przedstawiam drobny wycinek funkcjonalności XLa, z którymi integruje się Nexelem.

 • Funkcja Comarch XL: Kartoteki > Kontrahenci
 • Opis integracji z Nexelem: Dla potrzeb zarządzania kontrahentami zakładamy że Comarch ERP XL jest rozwiązaniem nadrzędnym, a Nexelem MRP rozwija funkcjonalność o dodatkowe aktywności oraz udostępnia dane związane z kontrahentami poza ERP. Dlatego zastosowaliśmy tutaj metodę pracy gdzie możliwe jest dodawanie kontrahentów z poziomu ERP oraz dodanie nowych kontrahentów w Nexelem. Jednakże sama edycja kartotek odbywa się po stronie ERP jeśli zmiany mają być widoczne w obu systemach.
 • Funkcja Comarch XL: Kartoteki > Produkty
 • Opis integracji z Nexelem: Dla potrzeb zarządzania produktami oraz ich recepturami zakładamy, że Comarch ERP XL jest rozwiązaniem służącym jako podstawa do wdrożenia systemu Nexelem MRP i baza towarowa dla uruchomienia systemu. Do systemu zarządzania recepturami możemy zaimportować pierwotne proste receptury z systemu ERP i następnie oprzeć na nich wdrożenie. W razie potrzeby receptury mogą być rozbudowywane po stronie Nexelem.
 • Funkcja Comarch XL: Kartoteki > Dokumenty Handlowe
 • Opis integracji z Nexelem: Pomiędzy Comarch ERP XL oraz Nexelem MRP integrowane są również dokumenty handlowe i magazynowe, które obejmują odpowiednio (PM, WM, MMw, MMp, PZ, WZ, WZe, PW oraz RW). Zależnie od typu operacji do systemu ERP przesyłane są dokumenty przyjęć wewnętrznych i rozchodów wewnętrznych co pozwala na dokładne rozliczenie kosztów produkcji w ERP. Dla zdarzeń związanych z logistyką magazynu dostawy surowców są raportowanie poprzez wysyłkę PZ, a wydania wyrobów gotowych z wykorzystaniem WZ oraz WZe zależnie od charakteru operacji. W razie potrzeby możliwe jest rozszerzenie integracji o dodatkowe typy dokumentów zależnie od oczekiwań klienta.
 • Funkcja Comarch XL: Kartoteki > Stany Magazynowe
 • Opis integracji z Nexelem: System ERP zawiera dodatkowe dane dotyczące stanów magazynowych, jak np. operacje niezwiązane z logistyką produkcji, dlatego integrujemy również stany magazynów z rozwiązania nadrzędnego w celu utrzymania ich poprawnych wartości w systemie zarządzania produkcją. Możliwe jest odwzorowanie bardziej skomplikowanej struktury magazynów w Nexelem co pozwala na wierne migrowanie danych pomiędzy systemami.

Dobry system zarządzania produkcją to kluczowy element zarządzania rozwijającego się przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką to element silnie oddziałujący na konkurencyjność biznesu. Pozwala efektywniej planować kolejkę zleceń produkcyjnych, zarządzać harmonogramem oraz automatyzuje wewnętrzne dostawy potrzebnych surowców.

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system MES / MRP / WMS usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

F.A.Q

System ERP (Enterprise Resource Planning) to kompleksowe oprogramowanie, które integruje różne funkcje biznesowe w jednym systemie. System ERP umożliwia firmom efektywne zarządzanie zasobami i procesami biznesowymi.
System MRP (Material Requirements Planning) to narzędzie planowania zapotrzebowania na materiały potrzebne do produkcji. MRP analizuje zapotrzebowanie na surowce, komponenty i gotowe produkty na podstawie planu produkcji, prognoz sprzedaży oraz aktualnych stanów magazynowych.
Główną różnicą między systemem ERP a systemem MRP jest zakres funkcji, które obejmują. System ERP obejmuje szerszy zakres obszarów biznesowych, takich jak księgowość, zarządzanie personelem czy zarządzanie relacjami z klientami, podczas gdy system MRP skupia się głównie na planowaniu i zarządzaniu zapotrzebowaniem na materiały potrzebne do produkcji.
Zalety systemu ERP obejmują zwiększoną efektywność operacyjną, lepsze zarządzanie zasobami, usprawnienie procesów biznesowych, lepszą widoczność danych, integrację różnych działów firmy oraz możliwość podejmowania lepiej poinformowanych decyzji. Zalety systemu MRP to lepsze planowanie produkcji, minimalizacja kosztów magazynowania, optymalizacja poziomu zapasów, poprawa terminowości dostaw, oraz redukcja ryzyka braków materiałowych.
Integracja systemów ERP z MRP jest możliwa i często stosowana w firmach produkcyjnych oraz dystrybucyjnych. Integracja pozwala na płynne przekazywanie danych między nimi, co zapewnia bardziej spójne i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz zapasami. Poprzez integrację z ERP, Nexelem rozszerze podstawowe funkcje systemu ERP o rozbudowane funkcje do zarządzania produkcją.
Tagi: erp, MRP
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań