System wsparcia sprzedaży

Zwiększ przychody ze sprzedaży poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację pojedynczego zamówienia.
System centralny
System centralny 01
Zbieraj wszystkie zamówienia w jednym miejscu bez względu na źródło ich pochodzenia - wiadomość e mail, rozmowa telefoniczna, zamówienie wysłane z innego systemu w postaci komunikatu EDI, zamówienie złożone przez portal B2B, czy inne źródło generowania zamówień.
Dostępność produktów
Dostępność produktów 02
Sprawdzaj dostępność produktów podczas tworzenia zamówienia i automatycznie generuj zapotrzebowanie na brakujące produkty.
Specyfikacja
Specyfikacja 03
Zdefiniuj indywidualne wymagania klienta w specyfikacji podczas przyjmowania zamówienia podając parametry produktu, wymagania dotyczące produkcji oraz sposób pakowania.
Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie 04
Stwórz zlecenia transportu produktów między magazynami, zlecenia produkcyjne i zamówienia surowców na bazie rzeczywistych zapotrzebowań generowanych z zamówień.
Cenniki
Cenniki 05
Zdefiniuj dedykowany cennik dla kontrahenta lub zastosuj domyślny cennik w zależności od grupy do której należy kontrahent.
Kalkulacja kosztów
Kalkulacja kosztów 06
Wykorzystaj dedykowane narzędzia do kalkulacji na etapie tworzenia oferty. Oszacuj czas i koszty materiałów niezbędnych do produkcji.
Reguły przyznawania rabatów
Reguły przyznawania rabatów 07
Definiuj reguły przyznawania rabatów na poszczególne produkty, grupy produktów lub całe zamówienia, które zostaną automatycznie przyznane podczas tworzenia zamówienia po spełnieniu określonych warunków.
Limity kupieckie
Limity kupieckie 08
Monitoruj wartość towaru, który został wydany do kontrahenta i nie został jeszcze opłacony, ostrzegaj o przekroczeniu limitów kupieckich podczas tworzenia zamówienia.
Stan zamówienia
Stan zamówienia 09
Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji o realizowanym zamówieniu, w tym zleceń produkcyjnych, wysyłkach, fakturach.
Rentowność zamówień
Rentowność zamówień 10
Analizuj rentowność zamówień na podstawie ceny sprzedaży i kosztów produkcji tj. czas produkcji, koszt surowców, koszt pakowania, koszt transportu.
Portal B2B
Portal B2B 11
Pozwól klientom na składanie zamówień w przeglądarce internetowej oraz śledzenie stanu jego realizacji. Sam zdecyduj dla których klientów zostanie uruchomiona usługa oraz jakie informacje będą im udostępniane.