System wsparcia sprzedaży

Zwiększ przychody ze sprzedaży poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację pojedynczego zamówienia.

System centralny

01

Zbieraj wszystkie zamówienia w jednym miejscu bez względu na źródło ich pochodzenia – wiadomość e mail, rozmowa telefoniczna, zamówienie wysłane z innego systemu w postaci komunikatu EDI, zamówienie złożone przez portal B2B, czy inne źródło generowania zamówień.

Dostępność produktów

02

Sprawdzaj dostępność produktów podczas tworzenia zamówienia i automatycznie generuj zapotrzebowanie na brakujące produkty.

Specyfikacja

03

Zdefiniuj indywidualne wymagania klienta w specyfikacji podczas przyjmowania zamówienia podając parametry produktu, wymagania dotyczące produkcji oraz sposób pakowania.

Zapotrzebowanie

04

Stwórz zlecenia transportu produktów między magazynami, zlecenia produkcyjne i zamówienia surowców na bazie rzeczywistych zapotrzebowań generowanych z zamówień.

Cenniki

05

Zdefiniuj dedykowany cennik dla kontrahenta lub zastosuj domyślny cennik w zależności od grupy do której należy kontrahent.

 

Kalkulacja kosztów

06

Wykorzystaj dedykowane narzędzia do kalkulacji na etapie tworzenia oferty. Oszacuj czas i koszty materiałów niezbędnych do produkcji.

Reguły przyznawania rabatów

07

Definiuj reguły przyznawania rabatów na poszczególne produkty, grupy produktów lub całe zamówienia, które zostaną automatycznie przyznane podczas tworzenia zamówienia po spełnieniu określonych warunków.

Limity kupieckie

08

Monitoruj wartość towaru, który został wydany do kontrahenta i nie został jeszcze opłacony, ostrzegaj o przekroczeniu limitów kupieckich podczas tworzenia zamówienia.

Lean manufacturing

Stan zamówienia

09

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji o realizowanym zamówieniu, w tym zleceń produkcyjnych, wysyłkach, fakturach.

Stabilna firma - Gazele Biznesu

Rentowność zamówień

10

Analizuj rentowność zamówień na podstawie ceny sprzedaży i kosztów produkcji tj. czas produkcji, koszt surowców, koszt pakowania, koszt transportu.

Portal B2B

11

Pozwól klientom na składanie zamówień w przeglądarce internetowej oraz śledzenie stanu jego realizacji. Sam zdecyduj dla których klientów zostanie uruchomiona usługa oraz jakie informacje będą im udostępniane.

zlecenia produkcyjne
Wsparcie klienta

System CRM dla produkcji

12

Zarządzaj relacjami z kontrahentami, przechowuj informacje dotyczące wszystkich ustaleń w ramach realizowanych zamówień.

koszyk

Historia zamówień

13

Przechowuj informacje o ofertach, zamówieniach, dostawach, fakturach i płatnościach.

Historia kontaktu z klientami

14

Zapisuj informacje o kontakcie z klientem dotyczącym poszczególnych ofert i zamówień, w tym wiadomości email oraz notatki ze spotkań i rozmów telefonicznych.

Zobacz Demo - bez zobowiązań