Czym jest OEE?

co to oee

OEE (Overall Equipment Effectiveness) czyli ogólna efektywność maszyn wykorzystywanych w produkcji. Jest to ogólno przyjęty standard mierzenia wydajności procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. OEE wyraża się jako wskaźnik procentowy, który dąży do 100% wartości. Im wyższa wartość OEE, tym większa efektywność produkcji danego gniazda produkcyjnego.

Spis treści:

 1. Na wskaźnik OEE składają się następujące czynniki
 2. Dlaczego znajomość OEE jest taka ważne?
 3. W jaki sposób liczyć OEE?
 4. Kluczowe czynniki dla twojego OEE
 5. Monitorowanie OEE w praktyce
 6. Co obniża OEE?
 7. Jak poprawić OEE na Twojej produkcji?

Na wskaźnik OEE składają się następujące czynniki:

 • jakość wytwarzanych wyrobów
 • wydajność produkcji
 • przestoje maszyn/gniazd produkcyjnych

OEE równe 100% oznacza efektywnie doskonale działające przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym:

 • wszystkie produkowane wyroby spełniają standardy jakościowe
 • produkcja jest realizowana w pełnej dostępności gniazd produkcji (wykorzystujemy 100% dostępnych zasobów w tym maszyn)
 • planowana produkcja nie generuje awarii, przezbrojeń czy innych przestojów w pracy.

Dlaczego znajomość OEE jest taka ważne?

Jako wskaźnik liczony z trzech miar, Overall Equipment Effectiveness realnie dostarcza informacji o stanie produkcji. Jako KPI efektywności produkcji może być liczony dla całej hali produkcyjnej, organizacji czy dla jednego gniazda produkcji lub stanowiska/maszyny etc.

Efektywne zarządzanie tym wskaźnikiem to ograniczanie strat produkcji, w tym jakościowych czy ograniczanie przestojów. Jest to przede wszystkim zgodne z filozofią Lean Manufacturing, której podstawą jest ograniczanie strat i zwiększanie efektywności procesów.

Mając informację o OEE możemy zdefiniować obszary do optymalizacji pracy całego przedsiębiorstwa czy konkretnego gniazda produkcji / maszyny. Ze względu na trzy obszary, jakie składają się na wskaźnik ogólnej efektywności maszyn (jakość, wydajność oraz dostępność) zmiana jego wartości jest alarmem dla kierownika produkcji o zmianie jakości procesu produkcyjnego. Ze względu na jakość zmiennych, od których zależy OEE, wskaźnik ten dostarcza informacji o wąskich gardeł w procesie, a tym samym o możliwych obszarach optymalizacji produkcji.

Posiadając wiedzę o wąskich gardłach danego gniazda produkcyjnego możemy przystąpić do dalszych działań związanych z optymalizacją procesu i sprawdzić tym samym wskaźnikiem wpływ realizowanych zmian na ogólną efektywność wykorzystywania sprzętu i narzędzi.

W jaki sposób liczyć OEE?

W celu wyliczenia OEE przede wszystkim należy zebrać wymagane informacje o stanie maszyn w organizacji.

Odpowiednio będą to:

 • Dostępność = (czas zaplanowanych zleceń – czas przezbrojeń) / czas zaplanowanych zleceń
 • Wydajność = (czas idealnego cyklu produkcyjnego * ilość wyprodukowana) / (czas zaplanowanych zleceń – czas przezbrojeń)
 • Jakość = ilość dobrych produktów / ilość wyprodukowana

Tak pozyskane miary pozwolą wyliczyć wskaźnik ogólnej efektywności maszyn:

OEE = Dostępność x wydajność x jakość

Kluczowe czynniki do interpretacji Twojego wskaźnika

Interpretując czynniki mające największy wpływ na OEE pamiętajmy, że poruszamy się w trzech obszarach:

 • liczbie i jakości wytworzonych wyrobów
 • stratach związanych z przestojami i przezbrojeniami planowanymi
 • stratach w efektywności procesu, związanych z nieplanowanymi przerwami lub spowolnieniem procesu.
Graf OEE

Monitorowanie OEE w praktyce

Aby optymalizować ten wskaźnik, niezbędne jest oczywiście jego monitorowanie. Kluczowe znaczenie ma jednak to, aby robić to w prawidłowy sposób, bowiem nieodpowiednie metody zbierania danych mogą skutkować ich zafałszowaniem.

Na początku warto zadać sobie jednak pytanie, jakie OEE jest uznawane za w normie. Tak naprawdę zależy to od branży i produktu. W niektórych sektorach pożądany wynik to powyżej 85 proc. (dla wielu menedżerów to niemalże złoty standard), natomiast w innych satysfakcjonujące może być OEE na poziomie 60 proc. Doświadczenia ekspertów z wielu branż pokazują jednak, że znaczenie ma nie tylko OEE, ale również inne parametry, pozwalające patrzeć na procesy w szerszym ujęciu. Oczywiście zawsze warto dążyć do stałego zwiększania tego wskaźnika, jednak nigdy w oderwaniu od innych mierników.

Samo monitorowanie OEE realizowane jest przez dedykowane do tego celu oprogramowanie. Bazuje ono najczęściej na wielu źródłach danych, jednak przede wszystkim na czujnikach oraz urządzaniach pomiarowych, które zbierają je z maszyn. Dodatkowo informacje mogą być zbierane od systemów do zarządzania procesami produkcyjnymi, a nawet od nowoczesnaych systemów wizyjnych. Aby jednak uzyskiwać miarodajne dane, niezbędna jest integracja tych narzędzi.

Co obniża OEE?

Mamy za sobą implementację i otrzymujemy pierwsze dane na temat OEE w naszej firmie. Okazuje się, że wskaźnik odbiega od oczekiwań. Co z tym zrobić? Jakie czynniki mogły wpłynąć na niskie OEE?

W praktyce kluczowy wpływ ma na niego dostępność maszyn. Jest ona mniejsza przede wszystkim w przypadku wysokiej awaryjności, mikroprzestojów, a także działań związanych z pracami serwisowymi.

Obniżone OEE to także nieprawidłowe planowanie produkcji. Mowa tu o czynnikach takich jak opóźnienia związane z dostarczaniem surowców, zbyt wolna reakcja w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych, a także nieodpowiadające na potrzeby firmy oprogramowanie MES (z naszego bloga dowiesz się też, kiedy wdrożyć nowe oprogramowanie MES).

Inne czynniki, które zaniżają OEE to:

 • wolne cykle produkcyjne,
 • defekty w procesie,
 • działania związane z ustawianiem i dostosowywaniem maszyn,
 • zbyt długie planowe przerwy.

Jak widać przyczyn potencjalnych problemów jest wiele. Jeśli więc OEE jest na niskim poziomie, trzeba zastanowić się, z czego wynikają problemy. Może się bowiem okazać, że już kilka drobnych zmian znacząco wywinduje ten wskaźnik.

Jak poprawić OEE na Twojej produkcji?

W Lean Manufacturing jedną z metod poprawy wartości wskaźnika Ogólnej Efektywność Maszyn i ograniczenia strat związanych z pracą maszyn, jest optymalizacja procesów. Idąc dalej można powiedzieć, że generalnie ten KPI będzie oceną holistycznego procesu poprawiania produkcji i utrzymania ruchu opisanego przez TPM (Total Productive Maintenance). Proces stałego optymalizowania produkcji określony jest między innymi w:

 • Lean Manufacturing
 • Six Sigma
 • Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints)

Nexelem jako aplikacja oparta na pryncypiach Lean Manufacturing wspiera ograniczanie strat czy utrzymanie ciągłej dostępności oraz wydajności pracy maszyn. Ponadto nasz system MES korzysta z modułów kontroli jakości (QA) oraz czujników IIOT można na bieżąco monitorować jakość swoich wyrobów. W efekcie Nexelem staje się gotowym rozwiązaniem dla poprawy wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, a liczony w czasie zbliżonym do rzeczywistego wskaźnik ogólnej efektywność maszyn w ramach modułu MES może przyczynić się do wzrostu wydajności realizowanej produkcji.

F.A.Q.

Wskaźnik OEE, czyli Overall Equipment Effectiveness to ogólna efektywność maszyn wykorzystywanych w produkcji. Jest to wskaźnik procentowy służący do mierzenia wydajności procesu produkcji. Im wyższa jest wartość OEE, tym lepsza jest efektywność procesu.
Czynniki składające się na wskaźnik OEE to jakość wytwarzanych produktów, wydajność produkcji i przestoje maszyn. Wartość wskaźnika wynosząca 100% oznacza, że wszystkie produkty spełniają normy jakościowe, produkcja jest realizowana w pełnej dostępności maszyn i planowana produkcja nie generuje awarii.
Overall Equipment Effectiveness dostarcza realnych informacji o stanie produkcji. Może być on liczony zarówno dla całej hali produkcyjnej, jak i jednego gniazda produkcji, czy też stanowiska. Mając tego typu informacje, możliwe jest zidentyfikowanie obszarów do optymalizacji produkcji.
Wartość wskaźnika OEE, jaka uznawana jest za dobrą, zależy od branży i produktu. W niektórych obszarach może być to powyżej 85%, natomiast w innych nawet około 60%. Monitorowanie wskaźnika odbywa się przy pomocy specjalnego oprogramowania bazującego na wielu źródłach danych takich jak czujniki, czy urządzenia pomiarowe.
Jednym z kluczowych czynników wpływających na wskaźnik OEE jest dostępność maszyn- ich awaryjność, czy też przestoje. Ważne jest również odpowiednie planowanie, które pozwala na eliminowanie opóźnień związanych między innymi z dostawami surowców.

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2023
Zobacz Demo - bez zobowiązań