Czym jest wskaźnik OTIF i jak go liczyć w produkcji?

Czym jest OTIF?

OTIF to Wskaźnik Terminowości i Pełnej Realizacji Zamówień. Wskaźnik OTIF (On-Time In-Full) jest jednym z najważniejszych narzędzi, które pomagają ocenić efektywność dostaw produktów lub usług. W szczególności jest on ważny w przemyśle produkcyjnym, ponieważ pozwala określić, w jakim stopniu dostawcy spełniają swoje zobowiązania dotyczące terminowości i pełnej realizacji zamówień. Wskaźnik ten mierzy terminowość i pełne dostarczanie produktów, ale też usług do klienta.

Spis treści:

  1. Czym jest wskaźnik OTIF?
  2. Jak obliczać wskaźnik OTIF?
  3. Dlaczego wskaźnik OTIF jest ważny?
  4. Dlaczego warto monitorować wskaźnik Terminowości i Pełnej Realizacji Zamówień?
  5. Korelacja między wskaźnikiem OTIF i OEE
  6. Czym nie jest wskaźnik OTIF?

Czym jest wskaźnik OTIF?

OTIF jest miarą procentową, która określa, jak dobrze dostawcy realizują zamówienia w terminie i w pełni. Jest to istotny wskaźnik, który pomaga zrozumieć, jak efektywnie dostawcy realizują zamówienia, a tym samym pomaga zidentyfikować problemy jakościowe i wydajnościowe całego procesu produkcji.

Jak obliczać wskaźnik OTIF?

Aby obliczyć wskaźnik OTIF, należy wziąć pod uwagę liczbę zamówień, które zostały dostarczone na czas i w pełni, oraz całkowitą liczbę zamówień. Wskaźnik jest obliczany jako stosunek liczby zamówień dostarczonych na czas i w pełni do całkowitej liczby zamówień, pomnożony razy 100%.

Formuła wygląda następująco: OTIF = (Liczba zamówień dostarczonych na czas i w pełni) / (Całkowita liczba zamówień) * 100%.

Przykład: jeśli w ciągu miesiąca dostarczono 90 zamówień na czas i w pełni, a łączna liczba zamówień wynosiła 100, wskaźnik OTIF wynosi 90%.

Chcesz poprawić swój OTIF?

Możemy pomóc Twojej firmie. Pokaż nam swoje dane, a my wskażemy Ci jak poprawić OTIF.

Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami, w treści wiadomości napisz “OTIF”, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Dlaczego wskaźnik OTIF jest ważny?

Wskaźnik OTIF jest ważny, ponieważ pozwala zrozumieć, jak dobrze firma spełnia swoje zobowiązania względem klientów. Wysoki wskaźnik oznacza, że dostawy są terminowe i pełne, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów i wzmacnia reputację firmy.

Dlaczego warto monitorować wskaźnik Terminowości i Pełnej Realizacji Zamówień?

Monitorowanie wskaźników produkcyjnych jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozumienie stanu produkcji. Omawiany KPI pozwala zrozumieć, jak dobrze firma spełnia swoje zobowiązania względem klientów. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, że dostawy są terminowe i jakościowe, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów i wzmacnia reputację firmy.

Ponadto, monitorowanie takiego KPI pozwala firmie na identyfikację problemów i punktów do poprawy w procesie produkcji i dostaw. Niski wskaźnik  może wskazywać na problemy z planowaniem i organizacją produkcji, co oznacza, że firma powinna przeprowadzić analizę i wprowadzić zmiany, aby poprawić swoje wyniki.

Monitorowanie tego wskaźnika pozwala także na bieżące śledzenie postępów i osiąganych celów, co umożliwia podejmowanie odpowiednich działań i optymalizację procesów. OTIF jest również ważny dla klientów, ponieważ dostarcza im informacji na temat jakości i niezawodności dostaw od swoich dostawców.

Warto zauważyć, że świadomość wskaźnika OTIF wymaga stałej uwagi i wiedzy na temat procesów produkcyjnych i logistycznych. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego obliczania wskaźnika i interpretowania jego wyników.

Ponadto firma z taką wiedzą ma możliwość identyfikacji problemów i punktów do poprawy w procesie produkcji i dostaw. Niski wskaźnik OTIF może wskazywać na problemy z planowaniem i organizacją produkcji, co oznacza, że ​​firma powinna przeprowadzić analizę i wprowadzić zmiany, aby poprawić swoje wyniki.

Korelacja z OEE

Istnieje korelacja między wskaźnikiem OTIF i OEE, który jest wskaźnikiem efektywności produkcji – mierzy on stopień wykorzystania maszyn i linii produkcyjnych. Korelacja między tymi wskaźnikami polega na tym, że wysoki poziom OEE oznacza, że linie produkcyjne są wydajne i efektywnie wykorzystywane, co przekłada się na zdolność do terminowego i pełnego realizowania zamówień klientów, co w konsekwencji wpływa na wysoki wskaźnik OTIF.

Z drugiej strony, niski wskaźnik Terminowości i Pełnej Realizacji Zamówień może wskazywać na problemy z planowaniem i logistyką, które z kolei mają negatywny wpływ na efektywność produkcji i wynik OEE. W ten sposób, oba wskaźniki wzajemnie się uzupełniają i pomagają w ocenie skuteczności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Istnieje więc ścisła korelacja między oboma tymi wskaźnikami produkcyjnymi. Poziom jednego z nich jest powiązany z poziomem drugiego i odwrotnie, co pozwala na pełne i wszechstronne monitorowanie efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Czym nie jest wskaźnik OTIF?

Wskaźnik OTIF nie jest wskaźnikiem, który mierzy:

  • Jakość produktów: Omawiany wskaźnik skupia się na terminowości i pełności dostaw, a nie na jakości produktów.
  • Efektywność produkcji: Wskaźnik OTIF nie uwzględnia wpływu wydajności linii produkcyjnych na terminowość i pełność dostaw. Aby ocenić efektywność produkcji, konieczne jest uwzględnienie innych wskaźników, takich jak OEE (Overall Equipment Effectiveness).
  • Rentowność produkcji: Wskaźnik Terminowości i Pełnej Realizacji Zamówień nie uwzględnia kosztów produkcji i nie pozwala na ocenę rentowności produkcji.
  • Zadowolenie klienta: ponieważ uwzględnia on jedynie terminowość i pełność dostaw, a nie zadowolenie klienta z jakości produktów i obsługi.

Podsumowując, On-Time In-Full nie jest wskaźnikiem, który mierzy jakość produktów, efektywność produkcji, rentowność produkcji ani zadowolenie klienta. Jest to jedynie jeden z wielu wskaźników, które są używane do monitorowania efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Nexelem jako system klasy MES / MRP oparty na pryncypiach Lean Manufacturing wspiera ograniczanie strat czy utrzymanie ciągłej dostępności oraz wydajności. Ponadto nasz system MES korzysta z modułów kontroli jakości (QA) oraz modułu logistyki magazynowej (WMS) dzięki, którym można na bieżąco monitorować stany wyrobów gotowych jak i półproduktów. W efekcie Nexelem staje się gotowym rozwiązaniem dla poprawy wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

F.A.Q.

OTIF to jedno z najważniejszych narzędzi oceniających efektywność dostaw produktów i usług. Jest to Wskaźnik Terminowości i Pełnej Realizacji Zamówień, który procentowo określa jakość realizacji pełnego zamówienia i jego terminowość. Dzięki temu pozwala na identyfikację problemów z wydajnością procesu.
OTIF to stosunek liczby zamówień, które zostały dostarczone w pełni oraz w wyznaczonym terminie do liczby wszystkich złożonych zamówień, pomnożony przez 100%.
Monitorowanie wskaźników takich, jak OTIF jest ważne pod kątem rozumienia stanu produkcji. Pozwalają one sprawdzić, jak dobrze firma wypełnia swoje zobowiązania wobec klientów. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje, że dostawy są terminowe i dobrej jakości.
Zależność między OTIF a OEE, czyli wskaźnikiem efektywności produkcji, polega na tym, że wysoki poziom OEE oznacza dobrą wydajność linii produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest terminowe i pełne realizowanie zamówień, które bezpośrednio wpływa na wskaźnik OTIF.

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023
Zobacz Demo - bez zobowiązań