Redukcja kosztów produkcji – cztery skuteczne sposoby

Redukcja kosztów produkcji

Redukcja kosztów produkcji jest możliwa bez drastycznych ruchów kadrowych. Wybuch pandemii doprowadził do ograniczenia, a nawet całkowitego zawieszenia produkcji w wielu fabrykach. Odnotowane spowolnienie w firmach produkcyjnych było więc największe od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Wydłużone czasy dostaw surowców, mniejsza liczba zamówień, czy utrudnienia w transporcie związane również z wybuchem wojny w Ukrainie to tylko jedne z wyzwań, z jakimi zmagają się polskie firmy produkcyjne. W dobie kryzysu to właśnie redukcja kosztów produkcji jest szczególnie istotna dla wielu firm, bo dzięki takim działaniom możliwe jest utrzymanie ciągłości ich pracy.

Spis treści:

  1. Co to są koszty produkcji?
  2. Redukcja kosztów produkcji na cztery sposoby

Co to są koszty produkcji?

Koszt produkcji to całość wydatków, jaką ponosi firma, aby wytworzyć dany produkt. Wydatki te stanowią przede wszystkim:

  • zakup surowców,
  • koszt transportu,
  • opłaty za nieruchomość, media,
  • wynagrodzenie pracowników.

Kontrola i obniżenie kosztów produkcji to jedne z podstawowych zadań każdej firmy produkcyjnej. Działania te to najskuteczniejszy sposób nie tylko na to, aby przetrwać w trudnych czasach, ale również sposób na osiągnięcie wyższych zysków.

Redukcja kosztów produkcji na cztery sposoby

Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej często kojarzy się z cięciem kosztów. Oczywiście jest to jeden ze sposobów na to, aby obniżyć koszty produkcji, ale podejście to nastawione jest na krótkoterminowy cel. Aby osiągać długoterminowe rezultaty, należy je cyklicznie ograniczać. Jak obniżyć koszty w firmie produkcyjnej? Jest kilka sposobów, do których zaliczymy m.in.:

Redukcja kosztów produkcji - infografika

1. Efektywne wykorzystanie zasobów

Redukcja kosztów produkcyjnych powinna skupić się na maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Nie zawsze zakup maszyn to jedyny sposób na zwiększenie efektywności produkcji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku niesprawnych maszyn. Tańszym rozwiązaniem może być naprawa, dzięki szybkiej interwencji serwisowej zaoszczędzimy nie tylko czas, ale i pieniądze. Urządzenia powinny również podlegać kompleksowej regeneracji, dzięki temu będą wykorzystywane przez dłuższy czas.

2. Zapobieganie przestojom

Każdy przedsiębiorca wie, że przestój produkcyjny to bardzo kosztowny problem. Skutkiem są niedotrzymane terminy i niezadowolenie klientów. Straty dodatkowo pogłębia niewykorzystany potencjał pracowników. Tylko kompetentny dział techniczny lub szybka interwencja firmy serwisowej pozwala skutecznie zredukować koszty z tym związane.

3. Eliminacja marnotrawstwa

W przypadku marnotrawstwa nie chodzi tylko o potencjał samych surowców i tego, w jaki sposób są wykorzystywane. Ważne jest również badanie nakładów pracy i czasu, jaki potrzebny jest na realizację poszczególnych zadań. Skutecznym rozwiązaniem będzie wprowadzenie Systemu do zarządzania pracownikami. System ten umożliwia nam monitorowanie czasu realizacji zleceń produkcyjnych przez pracowników. Wiedza ta umożliwia również efektywne zarządzanie liczbą etatów w firmie oraz dostosowanie systemu motywacyjnego dla pracowników uzależnionego od rzeczywistej wartości, jaką wnoszą do firmy.

4. Skuteczny system zarządzania produkcją

Bardzo często za generowanie nadmiernych kosztów odpowiedzialne są problemy powstałe w obrębie danego procesu. Nie tylko zmniejszają efektywność, ale mogą prowadzić też do różnych zakłóceń od jakościowych po organizacyjne. Sprawny system zarządzania produkcją to podstawa redukcji kosztów w firmie produkcyjnej, dzięki której skuteczniej zarządzamy:

  • harmonogramem produkcyjnym,
  • czasem przezbrojeń,
  • wydajnością pracowników,
  • rentownością produkcji.

Prawidłowe planowanie kolejki zleceń produkcyjnych na każdej maszynie dostępnej w zakładzie to najbardziej efektywne dostosowanie zasobów z uwzględnieniem czasu produkcji, dostępnych surowców i półproduktów. To jedna z najbardziej skutecznych metod redukcji kosztów produkcyjnych. Jak obniżyć koszty w firmie produkcyjnej? To aktualnie jedno z podstawowych wyzwań, przed jakim stoją polskie firmy produkcyjne. W tym kontekście bardzo ważna jest również optymalizacja procesów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Jak zoptymalizować w firmie procesy produkcyjne i logistyczne?

F.A.Q.

Na wydatki, jakie ponosi firma, aby wytworzyć dany produkt, składają się koszty zakupu surowców, transportu, opłaty za nieruchomości i media, a także wynagrodzenia pracowników.
Jednym ze sposobów na zredukowanie kosztów produkcji jest nagłe cięcie kosztów- pozwala ono jednak na krótkoterminowe osiągnięcie celu. Aby osiągnąć lepsze rezultaty w długim terminie, należy cyklicznie ograniczać koszty i robić to stopniowo.
Sposobami, które pozwalają na stopniowe zmniejszanie kosztów produkcji, są efektywne wykorzystanie zasobów, zapobieganie przestojom, eliminowanie marnotrawstwa i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania produkcją.
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2023
Zobacz Demo - bez zobowiązań