Planowanie produkcji

Strona główna » Blog » Planowanie produkcji

Planowanie produkcji czyli jej harmonogramowanie określa ilość produktów i towarów, które powinny zostać wykonana w danym czasie. Poprawnie zaplanowana produkcja uwzględnia w harmonogramie wszystkie aspekty związane z wykonaniem danego zamówienia. Będą to zapotrzebowanie na surowce, dostępność komponentów produkcyjnych w magazynie produkcyjnym oraz wydajność procesu produkcyjnego.

Prawidłowo wdrożony proces produkcyjny uwzględnia również inne zmienne, takie jak czasy przezbrojeń i planowanych postojów maszyn. Dzięki temu już na etapie planowania planista potrafi z dużym przybliżeniem określić szacowany czas wykonania danej partii produkcyjnej.

Cel planowania produkcji

Można powiedzieć, że głównym celem prawidłowego procesu planowania produkcji jest umożliwienie wytworzenie produktu zgodnego z wymaganiami klienta, terminowo i przy zachowaniu najwyższej jakości. Samo zaplanowanie Planowanie produkcji nierozerwalnie wiąże się z takimi terminami jak optymalizacja produkcji oraz sprawne zarządzanie produkcją.

Zapytaj o demo