Przemysł 4.0 i optymalizacja produkcji - Blog Nexelem

Strona główna » Blog » Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją to termin ściśle powiązany z produkcją, czyli procesem wytwórczym, którego wynikiem działania są produkty. Produkty czyli dobra wytworzone w wyniku działania procesu produkcyjnego.

Zarządzanie produkcją

Termin ten zawiera w sobie również planowanie produkcji, porządkowanie, kierowanie i kontrolowanie działań związany z procesem produkcyjnym. Głównymi celami zarządzania produkcją jest przetwarzanie komponentów oraz surowców w wyroby gotowe, czyli… produkty.

Zarządzanie produkcją związane jest z decyzjami podejmowanymi w procesie produkcyjnym, tak aby otrzymane produkty i towary będąc produkowanymi zgodnie ze specyfikacją, w wymaganej ilości oraz zgodnie z harmonogramem wykazywały zgodność ze specyfikacją techniczną oraz jakościową. Zarządzanie produkcją związane jest też z opłacalnością produkcji tak aby proces wytwórczy prowadzony był przy możliwie minimalnych kosztach.

Zarządzenie produkcją jest ściśle powiązane z takimi dziedzinami jak zarządzaniem jakością, logistyką, prawem oraz oprogramowaniem produkcyjnym.

Metody zarządzania produkcją

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod zarządzania produkcją jest Lean Manufacturig. Koncepcja, która wyewoluowała z Toyota Production System (TPS). Stwarza ona warunki do tzw. odchudzonej produkcji, polegającej na efektywnemu działaniu procesowemu opartemu na systemie Just in Time (JIT).

Lean Manufacturing, zwany też Lean Production przyjmuje za podstawowe cele uzyskanie wysokiej wydajności produkcji i pracy, sprawnej organizacji i efektywnego zarządzania. Wysoka jakość produkcji oraz rachunek ekonomiczny wynikają wprost z zastosowania podejścia procesowego. Procesy w lean manufacturing podlegają ciągłej analizie i usprawnianiu.

Zobacz Demo - bez zobowiązań