Przemysł 4.0 i optymalizacja produkcji - Blog Nexelem

Strona główna » Blog » Optymalizacja produkcji

Optymalizacja produkcji jest ściśle powiązana z optymalizacją procesów w firmie produkcyjnej.

W kontekście lean management optymalizacja procesów produkcji to poszukiwanie najlepszego rozwiązania z możliwych, przy czym ustala się je względem ustalonego kryterium. Do najczęściej stosowanych kryteriów należą: minimum czasu realizacji zadania w danych warunkach oraz wykorzystanie minimum kosztów w ustalonym czasie wykonania.

Optymalizacja produkcji

Optymalizacja procesów produkcyjnych to działania, które mają na celu poprawienie efektywności, a co za tym idzie wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. W optymalizację produkcji warto inwestować zawsze, nie czekając na sytuacje, kiedy koszt wytworzenie produktu przewyższa jego cenę rynkową. Tak więc kiedy inwestować w optymalizację produkcji? Zawsze. Mądre organizacje inwestują w optymalizację produkcji od jej uruchomienia. Wynika to z faktu, że zawsze znajdzie się przestrzeń do poprawy procesu. Czy to przyspieszania, polepszania efektywności zwiększania wydajności.

Jak więc podejść do optymalizacji produkcji?

Ustalaj wskaźniki, mierz je i badaj.

  1. Usprawnij przepływ informacji, zainwestuj w elektroniczny obieg informacji.
  2. Kontroluj stan maszyn.
  3. Automatyzuj produkcję tam gdzie ma to sens (również ekonomiczny).
  4. Zarządzaj zmianą. Przeciwdziałaj nieplanowanym przestojom maszyn.
  5. Pragmatycznie planuj produkcję.
  6. Dbaj o jakość produktów, wyznacz cele i poprawiaj ich jakość.
  7. Bądź pragmatyczny, planuj produkcję zgodnie z możliwościami aktualnego procesu.

Jak usprawnić proces produkcyjny?

Aby usprawnić procesy produkcyjne, można zastosować jedną z kilku strategii, są nimi: ciągłe doskonalenie, wspomaganie wydajności, planowanie zasobów oraz szkolenia.

Proces w firmie produkcyjnej najczęściej definiowany jest jako zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu (najczęściej polegającego na zaspokojeniu potrzeb klienta wewnętrznego lub zewnętrznego).

 

Zobacz Demo - bez zobowiązań