Blog o optymalizacji zarządzania produkcją

Strona główna » Blog » Optymalizacja produkcji

Optymalizacja produkcji jest ściśle powiązana z optymalizacją procesów w firmie produkcyjnej.

W kontekście lean management optymalizacja procesów produkcji to poszukiwanie najlepszego rozwiązania z możliwych, przy czym ustala się je względem ustalonego kryterium. Do najczęściej stosowanych kryteriów należą: minimum czasu realizacji zadania w danych warunkach oraz wykorzystanie minimum kosztów w ustalonym czasie wykonania.

Optymalizacja produkcji

Optymalizacja procesów produkcyjnych to działania, które mają na celu poprawienie efektywności, a co za tym idzie wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. W optymalizację produkcji warto inwestować zawsze, nie czekając na sytuacje, kiedy koszt wytworzenie produktu przewyższa jego cenę rynkową. Tak więc kiedy inwestować w optymalizację produkcji? Zawsze. Mądre organizacje inwestują w optymalizację produkcji od jej uruchomienia. Wynika to z faktu, że zawsze znajdzie się przestrzeń do poprawy procesu. Czy to przyspieszania, polepszania efektywności zwiększania wydajności.

Jak więc podejść do optymalizacji produkcji?

Ustalaj wskaźniki, mierz je i badaj.

  1. Usprawnij przepływ informacji, zainwestuj w elektroniczny obieg informacji.
  2. Kontroluj stan maszyn.
  3. Automatyzuj produkcję tam gdzie ma to sens (również ekonomiczny).
  4. Zarządzaj zmianą. Przeciwdziałaj nieplanowanym przestojom maszyn.
  5. Pragmatycznie planuj produkcję.
  6. Dbaj o jakość produktów, wyznacz cele i poprawiaj ich jakość.
  7. Bądź pragmatyczny, planuj produkcję zgodnie z możliwościami aktualnego procesu.

Jak usprawnić proces produkcyjny?

Aby usprawnić procesy produkcyjne, można zastosować jedną z kilku strategii, są nimi: ciągłe doskonalenie, wspomaganie wydajności, planowanie zasobów oraz szkolenia.

Proces w firmie produkcyjnej najczęściej definiowany jest jako zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu (najczęściej polegającego na zaspokojeniu potrzeb klienta wewnętrznego lub zewnętrznego).

 

Zapytaj o Demo