Zarządzanie odpadami w firmie działającej w branży recyklingu zgodne z BDO

06.08.2021
Wprowadzenie w 2018 roku bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO, istotnie zmieniło rzeczywistość,…
Przejdź

Od papieru do książki – czyli jak opisać skomplikowaną rzeczywistość firmy czytelnym grafem?

10.05.2021
Jedną z podstawowych zalet informatyzacji firm jest możliwość zebrania danych z całości przedsiębiorstwa do jednej bazy oraz możliwość śledzenia zmian…
Przejdź

Monitorowanie stanu produkcji

28.04.2021
Jednym z kluczowych elementów sukcesu przedsiębiorstwa jest systematyczne raportowanie wykonanych zadań. Jednak w dobie pracy zdalnej jest to utrudnione, a…
Przejdź

Organizacja korespondencji z klientem

01.04.2021
Każde przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia przychodu, musi znaleźć klienta, który zapłaci za usługi lub dobra przez nie produkowane. W przypadku…
Przejdź

Synchronizacja zadań projektowania i specyfikacji produkcji w przemyśle

18.03.2021
W czasach pandemii i wywołanych przez nią zmian, bardzo istotne jest zapewnienie możliwie dużej efektywności pracy każdego pracownika. Jedną z…
Przejdź