News
Home / Optymalizacja produkcji / Monitorowanie stanu produkcji

Monitorowanie stanu produkcji

Jednym z kluczowych elementów sukcesu przedsiębiorstwa jest systematyczne raportowanie wykonanych zadań. Jednak w dobie pracy zdalnej jest to utrudnione, a część cennych informacji może umykać. Wszystkie etapy produkcji, czy czas ich realizacji powinny znaleźć się w jednym miejscu. Jakie praktyki zastosować, aby raportowanie miało sens?

Głównym założeniem coraz popularniejszego w ostatnim czasie Przemysłu 4.0 jest zbieranie i wymiana danych pomiędzy urządzeniami i systemami. Dla firm z istniejącym parkiem maszynowym, które chciałyby dołączyć do tej rewolucji problematyczna może się okazać integracja istniejących linii i rozwiązań produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Jedną z opcji takiej integracji jest skorzystanie z możliwości, które oferują arkusze kalkulacyjne. Możemy wykorzystać te dostępne w formie aplikacji internetowych (np. Google Sheets). W celu monitorowania aktualnego stanu produkcji, można stworzyć dedykowany arkusz kalkulacyjny np. z przypisaniem jednego arkusza do maszyny:

Wewnątrz arkusza można zdefiniować szablon zawierający następujące pola:

 • Pracownik,
 • Produkt,
 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Zlecona ilość,
 • Jednostka zleconej ilości,
 • Wyprodukowana ilość.

Następnie, tak utworzony szablon udostępniamy pracownikom, którzy w zdefiniowanych odstępach czasu będą uzupełniać kolejne wiersze.

Na podstawie tak uzupełnionych danych, w dodatkowych arkuszach można utworzyć panel obrazujący procent planu, jaki udało się wykonać w aktualnym dniu:

Takie rozwiązanie posiada sporo zalet. Wykorzystujemy darmowe oprogramowanie z wbudowaną automatyczną synchronizacją danych oraz możliwością tworzenia raportów szytych na miarę. Oczywiście przy pewnej skali przedsiębiorstwa czy przy długofalowym użytkowaniu takie rozwiązanie może się okazać niewystarczające.

W trakcie tworzenia tego typu raportowania mogą pojawić się liczne trudności związane z gromadzeniem danych:

 • obciążenie pracowników dodatkowymi obowiązkami – pracownicy skrupulatnie muszą dokonywać raportów i kontrolować ich poprawność,
 • trudności w kontrolowaniu uprawnień pracowników – brak granulacji poziomu uprawnień, nadawanego pojedynczemu pracownikowi. Po udostępnieniu dokumentu, ma on dostęp do całej zawartości,
 • brak kontroli nad nieuprawnionymi zmianami – współdzielenie jednego arkusza pomiędzy pracownikami może powodować błędy związane z pomyleniem strony lub nadpisaniem pracy innego pracownika,
 • brak kontroli poprawności zdefiniowanych danych – brak jest domyślnego mechanizmu kontrolującego poprawność danych przez pracowników
 • problematyczna kontrola zmian,
 • uciążliwa archiwizacja zmian – konieczność utworzenia kolejnego pliku np. co miesiąc i udostępnienie go wszystkim pracownikom,
 • brak możliwości automatycznego zbierania danych bezpośrednio z maszyn.

W przypadku, gdy takie rozwiązanie problemu jest niewystarczające, z pomocą przychodzi Nexelem, czyli narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzania przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzi również system akwizycji, przechowywania i dystrybucji danych pochodzących zarówno z maszyn posiadających wbudowaną możliwość zintegrowania z systemami IT, jak i tych klasycznych. Motywacji do wprowadzenia innowacji tego rodzaju może być kilka.

Nexelem oferuje kompleksowe monitorowanie tempa produkcji. Pozyskiwanie danych o produkcji możliwe jest z tradycyjnych linii produkcyjnych, w których w celu monitorowania założonych parametrów, zainstalować można czujniki cyfrowe, bądź analogowe. Następnie, poprzez przystawkę oferowaną wraz z Nexelem, wpisywać się one będą do jego ekosystemu. Dzięki temu można obserwować dane w czasie rzeczywistym, jak i przeglądać dane historyczne.

Rodzaj i typ zbieranych danych zależy i jest ograniczany tylko przez charakterystykę linii technologicznej lub stanowiska pracy. Czujniki mogą przykładowo monitorować prędkość linii produkcyjnej, zliczać wystąpienia na niej przedmiotów czy mierzyć parametry fizyczne w zadanych punktach.

Ciągłe mierzenie i zapisywanie danych oraz bieżąca, automatyczna analiza pozwala na błyskawiczne reagowanie na wystąpienie różnorakich zdarzeń. Analiza przepływu na linii produkcyjnej umożliwia automatyczne zliczanie gotowych już produktów, wykrywanie awarii i przestojów, czy braku surowców w gniazdach produkcyjnych. Nexelem umożliwia monitorowanie stanu maszyny, dając również opcję, jaką jest automatyczna zmiana informacji o tym, w jakim stanie aktualnie znajduje się pracujące urządzenie. Takie dane uzyskujemy z wbudowanych czujników, a także raportów pracowników.

Funkcje te stanowią naturalne podwaliny implementacji wskaźników mających zastosowanie w metodologii Lean. Współczynnik wydajności określany jako stosunek rzeczywistego do zaplanowanego czasu pracy oraz współczynnik wydajności ((czas cyklu * liczba wyprodukowanych przedmiotów) może być na bieżąco przeliczany na podstawie danych pozyskiwanych automatycznie (lub w połączeniu z raportami pracowników). Dołączając monitorowanie współczynnika jakości (liczba produktów bez wad / liczba wszystkich wyprodukowanych produktów) na etapie kontroli jakości, dochodzimy do wskaźnika OEE (Overall Equipment Efficiency), który definiowany jest jako dostępność * wydajność * jakość.

Wprowadzanie ulepszeń procesów panujących w firmie wymaga zbierania mierzalnych danych o jej pracy. Bez monitorowania danych, zarządzanie zmianą nie jest możliwe. Po wprowadzeniu odpowiednich metryk, możemy uzyskać informację o efektywności (lub jej braku) wprowadzanych ulepszeń. System Nexelem zapewnia możliwość zbierania i analizy danych pochodzących z różnych płaszczyzn działania przedsiębiorstwa, stąd stanowi kompleksowe narzędzie do ulepszania procesów przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ Z NAMI NA DEMO I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!