System zarządzania produkcją

Zarządzaj harmonogramem produkcyjnym, minimalizuj czas przezbrojeń, monitoruj wydajność pracowników oraz rentowność produkcji.
Planowanie produkcji wieloetapowej
Planowanie produkcji wieloetapowej 01
Zaplanuj kolejki zleceń produkcyjnych na każdej maszynie z uwzględnieniem szacowanego czasu produkcji, terminów realizacji oraz dostępności surowców i półproduktów.
Receptury
Receptury 02
Zdefiniuj recepturę dla partii produkcyjnej, a następnie pogrupuj partie produkcyjne tak, aby zminimalizować koszty przezbrojeń maszyn.
Zajętość gniazd
Zajętość gniazd 03
Wyświetlaj aktualne oraz planowane obciążenia poszczególnych gniazd produkcyjnych na bazie stworzonego planu produkcyjnego
Surowce
Surowce 04
Automatyczne generuj zlecenia transportów wewnętrznych, tak aby surowce były dostępne do produkcji na czas.
Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym
Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym 05
Wyświetlaj dane pochodzące z maszyn z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń monitorujących działania linii produkcyjnych.
Wydajność pracowników
Wydajność pracowników 06
Sprawdź wydajność pracowników porównując rzeczywisty czas produkcji z planowanym.
Monitorowanie rentowności produkcji
Monitorowanie rentowności produkcji 07
Oblicz rzeczywiste koszty produkcji partii produkcyjnej na podstawie poświęconego czasu oraz zużytego surowca i porównaj go z ceną sprzedaży w celu sprawdzenia rentowności produkcji.
Raportowanie partii produkcyjnych
Raportowanie partii produkcyjnych 08
Zapisz informacje o każdej partii produkcyjnej, w tym dacie produkcji, osobie produkującej, wykorzystanych surowcach, liczbie wyprodukowanych jednostek produkcyjnych, odpadach.