Produkcja

Zarządzaj harmonogramem produkcyjnym, minimalizuj czas przezbrojeń, monitoruj wydajność pracowników oraz rentowność produkcji.
Planowanie produkcji wieloetapowej

Planowanie produkcji wieloetapowej 01

Zaplanuj kolejki zleceń produkcyjnych na każdej maszynie z uwzględnieniem szacowanego czasu produkcji, terminów realizacji oraz dostępności surowców i półproduktów.
Receptury

Receptury 02

Zdefiniuj recepturę dla partii produkcyjnej, a następnie pogrupuj partie produkcyjne tak, aby zminimalizować koszty przezbrojeń maszyn.
Zajętość gniazd

Zajętość gniazd 03

Wyświetlaj aktualne oraz planowane obciążenia poszczególnych gniazd produkcyjnych na bazie stworzonego planu produkcyjnego
Surowce

Surowce 04

Automatyczne generuj zlecenia transportów wewnętrznych, tak aby surowce były dostępne do produkcji na czas.
Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym 05

Wyświetlaj dane pochodzące z maszyn z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń monitorujących działania linii produkcyjnych.
Raportowanie partii produkcyjnych

Raportowanie partii produkcyjnych 06

Zapisz informacje o każdej partii produkcyjnej, w tym dacie produkcji, osobie produkującej, wykorzystanych surowcach, liczbie wyprodukowanych jednostek produkcyjnych, odpadach.
Wydajność pracowników

Wydajność pracowników 07

Sprawdź wydajność pracowników porównując rzeczywisty czas produkcji z planowanym.
Monitorowanie rentowności produkcji

Monitorowanie rentowności produkcji 08

Oblicz rzeczywiste koszty produkcji partii produkcyjnej na podstawie poświęconego czasu oraz zużytego surowca i porównaj go z ceną sprzedaży w celu sprawdzenia rentowności produkcji.