Case study
Home / Case studies / Produkcja kabli i przewodów dla przemysłu samochodowego

Produkcja kabli i przewodów dla przemysłu samochodowego

Klient

Firma MANEX specjalizuje się w przetwórstwie miedzi oraz w produkcji kabli i przewodów dla przemysłu samochodowego. Dysponuje kilkunastoma liniami produkcyjnymi, w tym wytłaczarkami oraz liniami ciągarniczymi jedno- i wielodrutowymi. Posiada centrum biurowo-administracyjnym w Krakowie oraz dwie hale produkcyjne w Jaworznie oraz Skawinie. Katalog produktów to ponad 1500 pozycji występujących w różnych wariantach kolorystycznych.

Problem

Niska wydajność wewnętrznych procesów związanych bezpośrednio z łańcuchem dostaw spowodowana:

  • brakiem systemu umożliwiającego przyjmowanie zamówień od kontrahentów w formie elektronicznej,
  • brakiem aplikacji wspierającej proces planowania produkcji,
  • brakiem narzędzia informatycznego do komunikacji pomiędzy działem sprzedaży, działem produkcji i działem księgowym.

Rozwiązanie

W celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej zostały zinformatyzowane wewnętrzne procesy związane z łańcuchem dostaw. Wdrożenie systemu umożliwiło:

  • automatycznie generowanie dokumentów księgowych (PW, RW) bezpośrednio z raportów produkcyjnych poprzez integrację z systemem księgowym,
  • automatyczne przyjmowanie zamówień od kontrahentów z wykorzystaniem standardu EDI,
  • tworzenie planu produkcyjnego na bazie przyjmowanych zamówień zgodne z metodologią lean manufacturing.

Rezultat

  • wszystkie dokumenty księgowe związane z procesem produkcyjnym i procesami magazynowymi generowane są automatycznie na podstawie czynności raportowanych przez pracowników (PW, RW, MM, WZ)
  • ponad 30% wszystkich zamówień zostaje wprowadzona do systemu automatycznie za pomocą komunikatów EDI,
  • dane pomiędzy działem sprzedaży oraz działem produkcji są wymieniane w czasie rzeczywistym co całkowicie wyeliminowało czas potrzebny na przekazywanie informacji pomiędzy działami.

Referencja

Manex Sp. z o.o.

Firma Manex Sp. z o.o. rekomenduje firmę Virtus Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-211), ul. Zofii Nałkowskiej 23 jako godnego polecenia partnera biznesowego.

Współpraca rozpoczęła się od 2013 roku oraz trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Zakres współpracy polegał na wdrożeniu systemu, który usprawnił procesy działające w naszej firmie począwszy od automatycznego przyjmowania zamówień za pomocą komunikatów EDI, poprzez planowanie i zarządzanie produkcją, aż po automatyczne generowanie dokumentów księgowych na bazie czynności raportowanych przez pracowników.

Cechująca firmę Virtus Lab Sp. z o.o. sumienność, zaangażowanie oraz odpowiedzialność były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności i zdolnościom organizacyjnym z powodzeniem firma Virtus Lab Sp. z o.o. spełniła powierzone jej zadanie.


Dyrektor Handlowy