Case study
Strona główna » Modelowanie procesów produkcyjnych i optymalizacja planowania

Modelowanie procesów produkcyjnych i optymalizacja planowania

Klient

Naszymi klientami są firmy produkcyjne o skomplikowanym, wieloetapowym procesie produkcyjnym, realizujące zarówno zamówienia dedykowanye, jak i masowe. Firmy te musiały skomputeryzować i zoptymalizować swoje procesy produkcyjne oraz narzędzia do tworzenia planów produkcyjnych. Powodem tego było m.in. zwiększenie produkcji do tego stopnia, że ​​nie było już możliwości opracowania i zarządzania planem produkcji przy użyciu zwykłych narzędzi.

modelowanie procesów produkcji

Problem

Tworzenie planu produkcji wymaga wielu czynności i zależy od wielu czynników, takich jak zależności między partiami, szacowany czas ich realizacji, dostępność maszyn itp. Planowanie produkcji bez odpowiednich narzędzi jest uciążliwe i nieoptymalne. Dobry plan produkcyjny musi dawać możliwość częstych zmian w celu dostosowania go do informacji w czasie rzeczywistym – np. dodatkowe zamówienia, problemy produkcyjne, brak surowców do realizacji zaplanowanego zamówienia, awarie maszyn itp. Bez dobrego planu produkcji firma jest niekonkurencyjna.

System Nexelem jako rozwiązanie

Nasz zespół stworzył system zarządzania procesami dla firm produkcyjnych, który odtwarza wszystkie główne procesy. Dzięki zastosowaniu Domain-Driven Design i współpracy z firmami produkcyjnymi udało nam się opracować generyczny model funkcjonowania fabryki, który można w łatwy sposób rozwijać i rozbudowywać.

optymalizacja planowania

1. Wdrożenie – modelowanie procesów

System Nexelem umożliwia modelowanie procesu produkcyjnego i procesów z nim związanych (logistyka wewnętrzna, zamówienia surowców itp.). Proces ten jest modelowany w postaci wykresu zależności. Każdy element wykresu zawiera informacje umożliwiające oszacowanie czasu trwania produkcji. Te elementy mogą być zdarzeniami wymagającymi pewnego półproduktu / surowca, a także mogą reprezentować zdarzenia związane z dostawą produktu w określonym miejscu i czasie.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu, modelowaliśmy już w ten sposób kilka procesów produkcyjnych.

2. Proces produkcyjny

Proces produkcyjny różni się między danymi firmami, więc na etapie wdrożenia dostosowujemy dedykowane procesy produkcyjne.

Rozpoczynając produkcję tworzymy partie produkcyjne. Po otrzymaniu zamówienia, w miarę określania kolejnych informacji, system Nexelem tworzy zależności partii zgodnie z zaimplementowanym procesem. W ten sposób stopniowo formułujemy pełny wykres zależności wraz z informacją, kiedy dokładnie, i w jakiej ilości, dane materiały będą potrzebne. W ten sposób tworzymy “pull system”, który ogranicza potrzebę stosowania buforów. Reprezentacja obecnego i planowanego przepływu surowców oraz prac, które będą na nich wykonywane, jest narzędziem zgodnym z metodologią lean management, powszechnie stosowaną w całym wewnętrznym łańcuchu zadań i dostaw.

3. Planowanie

Na podstawie przewidywanego terminu realizacji zamówienia i zależności między partiami (np. czas przezbrojenia maszyny), partie produkcyjne są kolejkowane na poszczególnych maszynach. Kolejki mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym – gdy pojawi się jakieś nowe zdarzenie (np. nowe zamówienie, opóźnienia w produkcji itp.) system wyświetla stosowne informacje dla kierownika produkcji dotyczące potrzeby modyfikacji planu produkcyjnego.

planowanie i optymalizacja produkcji

 

Korzyści

– dokładniejsze planowanie w czasie rzeczywistym – planowanie
produkcji zgodnie z metodologią lean manufacturing
– automatyczne kolejkowanie zadań w oparciu o dostępność materiałów, terminy, różne zależności
– możliwość modułu planowania do każdej branży produkcyjnej
– zmniejszenie buforów potrzebnych na różnych etapach procesu – plan czasu rzeczywistego nadaje priorytet produkcji produktów, które mogą być najpierw przetworzone.

Ulepsz z nami swój biznes!

Kwestia modelowania i dobrego planowania procesu produkcji pojawia się w każdej firmie. Im większa firma (więcej procesów, pracowników), tym te aspekty sprawiają więcej problemów. Dlatego tak ważne jest, aby mieć jak najlepszy system oferujący kompleksowe rozwiązania z tego zakresu.

Lata współpracy z firmami produkcyjnymi pozwoliły nam zbudować solidną wiedzę w zakresie modelowania i optymalizacji procesu produkcji. Nasi klienci wymagają od nas najwyższego poziomu kompetencji, dzięki czemu nieustannie ulepszamy nasze rozwiązania i możemy je zastosować w niemal każdej firmie/branży. Monitorowanie stanu produkcji jest nierozłącznym elementem procesów produkcji i optymalizacji procesu. Sprawdź w jaki sposób to robić!.

Zapytaj o demo