Synchronizacja zadań projektowania i specyfikacji produkcji w przemyśle

synchronizacja zadań projektowania

W czasach pandemii i wywołanych przez nią zmian bardzo istotne jest zapewnienie możliwie dużej efektywności pracy każdego pracownika. Jedną z najbardziej niefortunnych sytuacji, do których może dojść, jest gdy dwóch pracowników niezależnie tworzy specyfikację lub projekt do tego samego zamówienia. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest tym większe, gdy mamy do czynienia z pracą zdalną. Poszukując rozwiązania tego problemu, warto sprawdzić, jak radzą sobie z nim inne branże. Jednym ze sposobów może być wykorzystanie elementów metodyk zwinnych, czyli metody zarządzania projektami stosowanych m.in. w branży IT.

Spis treści:

Specyfikacja produkcji w przemyśle

Bardzo prostym do wprowadzenia elementem, który warto zaadaptować, jest zorganizowanie codziennych spotkań w obrębie zespołu. Spotkania te powinny się odbywać w czasie rozpoczęcia pracy na zmianie i trwać około 10 min. Idea, która stoi za tym pomysłem, jest taka, że każdy członek zespołu w skrócie mówi, o tym co robił w poprzedni dzień pracy, jakie problemy napotkał i co będzie robił danego dnia. Szczególnie w naszym kontekście istotna jest ostatnia część, gdyż pozwala na wykrycie potencjalnych czynności, które zostałyby wykonane podwójnie. W przypadku pracy zdalnej, od strony technicznej spotkania takie można zorganizować, korzystając z firmowego komunikatora. Przeczytaj również nasz artykuł: Zdalna praca w przemyśle produkcyjnym.

synchronizacja zadań projektów

Istnieje również inne narzędzie, nieco bardziej zaawansowane, które pomoże zaplanować i skoordynować pracę zespołu – Kanban Board. Jest to tablica, na której zapisuje się wszystkie zadania do wykonania w formie ‘kafelków’. Dzięki temu, kiedy na przykład pojawi się nowy produkt do wyspecyfikowania, wystarczy stworzyć dla niego nowy kafelek na tablicy kanban. Wtedy pracownik, który skończy specyfikować dany produkt, przenosi zakończony element na tablicy do stanu ‘zakończone’ i przypisuje się do nowego zadania. Umożliwia to synchroniczny dostęp do bazy wszystkich zadań, bez względu na ich status. Jeśli chodzi o realizację techniczną, to istnieją systemy, które za darmo udostępniają funkcję tablicy Kanban.

synchronizacja zadań projektowania w produkcji

Synchronizacja zadań projektowania

Najlepszym rozwiązaniem problemu synchronizacji pracy jest oczywiście odpowiednie zarządzanie produkcją przy użyciu dedykowanego systemu (np. Nexelem), gdzie pracownicy mogą ‘przypisać się’ do zadania, nad którym pracują. System korzysta z bardziej zaawansowanej i spersonalizowanej wersji kanban board, gdzie każda partia produkcyjna jest opisana jako kafelek na planszy. Dzięki temu mamy w jednym miejscu informacje o specyfikacji produkcji, jak i o osobie za nią odpowiedzialnej. Umów się z nami na demo i dowiedz się więcej!

F.A.Q

Synchronizacja tych zadań jest kluczowa, aby zapewnić spójność i zgodność pomiędzy fazą projektowania a fazą produkcji. Pomaga to uniknąć błędów, opóźnień i dodatkowych kosztów, które mogą wyniknąć z niezgodności pomiędzy tymi dwoma etapami.
Najczęstsze problemy obejmują błędy projektowe, opóźnienia w produkcji, nadmierne koszty, trudności w zarządzaniu zmianami oraz problemy z jakością produktów końcowych.
Do najczęściej stosowanych narzędzi należą systemy CAD (Computer-Aided Design) do projektowania, ERP (Enterprise Resource Planning) do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz PLM (Product Lifecycle Management) do zarządzania cyklem życia produktu. Integracja tych systemów pozwala na lepszą współpracę i synchronizację między działami.
Zaawansowane technologie, takie jak cyfrowe bliźniaki, Internet Rzeczy (IoT) i analiza danych, umożliwiają monitorowanie i optymalizację procesów w czasie rzeczywistym, co prowadzi do lepszej efektywności, redukcji kosztów oraz zwiększenia jakości produktów.
Najlepsze praktyki obejmują wczesne zaangażowanie wszystkich interesariuszy, regularne przeglądy projektów, stosowanie zintegrowanych systemów zarządzania oraz ciągłe doskonalenie procesów poprzez analizę danych i feedback od pracowników.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań