Modelowanie procesów produkcyjnych i optymalizacja planowania

W tym artykule omawiamy kluczową rolę modelowania i optymalizacji procesów produkcyjnych w firmach. Dowiesz się, jakie wyzwania firmy produkcyjne mogą rozwiązać dzięki naszemu rozwiązaniu Nexelem. Przedstawiamy problemy, z jakimi borykał się nasz klient, oraz korzyści wynikające z wdrożenia modelowania procesów i planowania produkcji za pomocą Nexelem. Odkryj, jak możemy pomóc w optymalizacji procesów produkcyjnych i planowaniu produkcji w czasie rzeczywistym.

modelowanie procesów produkcyjnych

Modelowanie procesów produkcyjnych wraz z optymalizacją planowania produkcji było kluczem do przetrwania na rynku.

Nasz klient, firma produkcyjna o skomplikowanym, wieloetapowym procesie produkcyjnym, realizuje zarówno zamówienia dedykowane, jak i masowe. Firmy ta musiała skomputeryzować i zoptymalizować swoje procesy produkcyjne oraz zainwestować w narzędzia do tworzenia planów produkcyjnych. Powodem tego było m.in. zwiększenie produkcji do tego stopnia, że ​​nie było już możliwości efektywnego planowania i zarządzania planem produkcji przy użyciu tablic suchościeralnych i Excela.

Spis treści:

optymalizacja procesów produkcji

Problem, z jakim borykał się nasz klient

Tworzenie planu produkcji wymaga wielu czynności i zależy od wielu czynników, takich jak zależności między lotami produkcyjnymi, lead time, dostępność maszyn itp. Planowanie produkcji bez odpowiednich narzędzi jest uciążliwe i nieefektywne kosztowo. Dobry plan produkcyjny musi dawać możliwość częstych zmian w celu dostosowania go do informacji w czasie rzeczywistym – np. dodatkowe zamówienia, problemy produkcyjne, brak surowców do realizacji zaplanowanego zamówienia, awarie maszyn, krótkie ETA itp. Bez dobrego planu produkcji firma staje się niekonkurencyjna. Tak też było w tym przypadku.

System Nexelem jako rozwiązanie

Nasz zespół stworzył system zarządzania procesami dla firmy produkcyjnej, który odtwarza wszystkie główne procesy produkcji. Dzięki zastosowaniu Domain-Driven Design i współpracy z firmami produkcyjnymi opracowaliśmy generyczny model funkcjonowania fabryki, który można w łatwy sposób rozwijać i rozbudowywać w zależności od pojawiających się potrzeb, czy specyfiki branży.

optymalizacja planowania

1. Wdrożenie – modelowanie procesów

System Nexelem umożliwił modelowanie procesu produkcyjnego i procesów z nim związanych (logistyka wewnętrzna, zamówienia surowców itp.). Proces ten jest modelowany w postaci wykresu zależności.

Każdy element takiego wykresu zawiera informacje umożliwiające oszacowanie czasu trwania produkcji. Elementy te mogą być zdarzeniami wymagającymi półproduktu / surowca, a także mogą reprezentować zdarzenia związane z dostawą produktu w określonym miejscu i czasie.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu mogliśmy efektywnie zamodelować procesy u naszego klienta. Zawsze bazujemy na doświadczeniu, jakie pozyskaliśmy w firmach produkcyjnych z wielu branż. Dzięki temu jesteśmy kompetentnym partnerem w rozmowach z kierownikami produkcji oraz dyrektorami fabryk.

2. Proces produkcyjny

Proces produkcyjny różni się między danymi firmami, więc na etapie wdrożenia dostosowujemy dedykowane procesy produkcyjne.

Rozpoczynając produkcję, tworzymy partie produkcyjne. Po otrzymaniu zamówienia, w miarę określania kolejnych informacji, system Nexelem tworzy zależności partii zgodnie z zaimplementowanym procesem. W ten sposób stopniowo formułujemy pełny wykres zależności wraz z informacją, kiedy dokładnie, i w jakiej ilości, dane materiały będą potrzebne.

W ten sposób tworzyliśmy “pull system”, który efektywnie ograniczył potrzebę stosowania buforów.

Reprezentacja obecnego i planowanego przepływu surowców oraz prac, które będą na nich wykonywane, jest narzędziem zgodnym z metodologią lean management, powszechnie stosowaną w całym wewnętrznym łańcuchu zadań i dostaw.

3. Planowanie produkcji

Na podstawie przewidywanego terminu realizacji zamówienia i zależności między partiami (np. czas przezbrojenia maszyny), partie produkcyjne są kolejowane na poszczególnych maszynach.

Kolejki mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym – gdy pojawi się jakieś nowe zdarzenie, (np. nowe zamówienie, opóźnienia w produkcji itp.) system wyświetla stosowne informacje dla kierownika produkcji dotyczące potrzeby modyfikacji planu produkcyjnego.

optymalizacja procesów produkcyjnych

Korzyści wdrożenia modelowanie procesów produkcyjnych i planowania za pomocą Nexelem

  • oszczędności związane ze zmniejszenie buforów potrzebnych na różnych etapach procesu produkcji – plan czasu rzeczywistego nadaje priorytet produkcji produktów, które mogą być najpierw przetworzone.
  • szybkie reagowanie na zmiany zapotrzebowań, planowanie w czasie rzeczywistym
  • planowanie produkcji zgodnie z metodologią lean manufacturing
  • automatyczne kolejkowanie zadań w oparciu o dostępność materiałów, terminy, wiele innych zależności
  • moduł planowania produkcji dostosowany do specyfiki branży naszego klienta

Ulepsz z nami swój biznes!

Kwestia modelowania i dobrego planowania procesu produkcji pojawia się w każdej firmie. Im większa firma (więcej procesów, pracowników) tym te aspekty sprawiają więcej problemów nawet bardzo doświadczonej kadrze. Dlatego tak ważne jest, aby mieć dobrze wdrożony system IT dostosowany do konkretnej branży, oraz specyfiki produkcji danego zakładu.

Lata współpracy z firmami produkcyjnymi pozwoliły nam zbudować solidną wiedzę w zakresie modelowania i optymalizacji procesu produkcji. Nasi klienci wymagają od nas najwyższego poziomu kompetencji, dzięki czemu nieustannie ulepszamy nasze rozwiązania i możemy je zastosować w niemal każdej firmie/branży.

Monitorowanie stanu produkcji jest nierozłącznym elementem procesów produkcji i optymalizacji procesu. Sprawdź, w jaki sposób to robić!

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

F.A.Q

Modelowanie procesów produkcyjnych oraz optymalizacja planowania mogą przynieść firmom wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, redukcja kosztów operacyjnych, szybsze reagowanie na zmiany na rynku oraz lepsze zarządzanie produkcją w czasie rzeczywistym.
System Nexelem pomaga firmom produkcyjnym w automatyzacji procesów, optymalizacji planowania produkcji oraz reagowaniu na zmiany w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą zoptymalizować swoje działania, zwiększyć wydajność oraz być bardziej konkurencyjnymi na rynku.
System Nexelem umożliwia modelowanie procesów produkcyjnych poprzez tworzenie wykresów zależności oraz analizowanie kiedy dokładnie, i w jakiej ilości, dane materiały będą potrzebne. Pozwala również na elastyczne dostosowywanie planu produkcyjnego do zmian na rynku i w produkcji.
System Nexelem umożliwia szybkie reagowanie na zmiany w produkcji poprzez automatyczne kolejkowanie zadań, aktualizowanie planu produkcji oraz wyświetlanie informacji dotyczących potrzeb modyfikacji planu. Dzięki temu firma może efektywnie zarządzać produkcją w czasie rzeczywistym.
Główne korzyści wdrożenia modelowania procesów produkcyjnych i planowania za pomocą Nexelem to oszczędności kosztów, szybsze reagowanie na zmiany, planowanie zgodnie z metodologią lean manufacturing, automatyczne kolejkowanie zadań oraz dostosowanie modułu planowania produkcji do specyfiki branży klienta.
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań