Efektywna integracja systemów IT

W tym artykule omawiamy potrzebę i korzyści związane z integracją systemów informatycznych w firmach produkcyjnych. Dowiesz się, jak rozwiązać problemy związane z rosnącym długiem technologicznym i jak skutecznie wymieniać informacje między systemami informatycznymi w fabryce. Przedstawiamy nasze rozwiązanie do zarządzania firmą produkcyjną – Nexelem, oraz przykład integracji w firmie produkcyjnej. Zapoznając się z tym tekstem zrozumiesz znaczenie spójności danych i technologii, które wykorzystujemy. Nasze rezultaty potwierdzają, że integracja Nexelem z istniejącymi systemami IT na produkcji pozwala efektywnie wykorzystać istniejące zaplecze technologiczne. Każda firma, która dąży do usprawnienia swoich procesów i zwiększenia rentowności może skorzystać z naszego rozwiązania. Odkryj, jak możemy Ci pomóc zwiększyć produktywność i konkurencyjności na Twojej produkcji.

Efektywna integracja systemów IT

Spis treści:

System to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania magazynem

Kim jest klient?

Naszymi klientami są firmy produkcyjne, która potrzebują systemu do rozwiązania skomplikowanych problemów lub dodania nowych funkcji z zakresu gospodarki magazynowej, których nie można zaimplementować w dotychczasowym oprogramowaniu. Ponadto nasi klienci potrzebują rozwiązania, którym będzie dobrze zintegrowane systemy IT z oprogramowaniem funkcjonującym już w firmie produkcyjnej.

integracja systemów IT

Z jakim problemem zmaga się nasz klient?

Większość firm posiada już swoje systemy wewnętrzne (np. systemy księgowe, kadrowe, ERP), które często były wdrażane kilka lub nawet kilkanaście lat temu. Zwykle więc klienci nie chcą już wdrażać całkowicie nowych rozwiązań, mimo iż z biegiem czasu okazuje się, że potrzebują dodać dodatkowe funkcje do systemu. Tu jednak pojawia się największy problem – ich wewnętrzne oprogramowanie nie daje im takiej możliwości. Wraz z upływem lat rośnie dług technologiczny każdego starego systemu, aż w końcu przychodzi moment, gdy rozszerzenie go o nowe funkcje nie jest już możliwe. Czasami jednak nie jest również dobrym rozwiązaniem całkowita wymiana starego systemu na zupełnie nowy. Bywa, że lepiej jest go po prostu zintegrować! Tutaj pojawia się kolejny problem – współdzielenie danych między różnymi systemami i / lub starym systemem produkcyjnym może być trudne. Często na przykład, przy wdrażaniu dwóch systemów, które nie są zintegrowane, jeden system nie może wykorzystywać informacji z drugiego. Wymaga to żmudnego powielania informacji i osobnego wprowadzania ich do obu systemów.

Integracja systemów informatycznych z Nexelem

Integracja naszego systemu Nexelem z systemem klienta pozwala zachować istniejące rozwiązania, bez kosztownego wywracania wszystkiego do góry nogami. Dzięki temu firmy mogą korzystać z zasobów swojego wewnętrznego oprogramowania, a jednocześnie dzięki Nexelem zyskują dodatkowe funkcje, np. obejmujące nowe, dotychczas nieskomputeryzowane obszary. Celem naszego systemu jest integracja planowanych i istniejących rozwiązań informatycznych, tak aby zminimalizować żmudne ręczne przesyłanie danych w tych systemach i zapewnić jak największą spójność danych.

Przykład z firmy produkcyjnej

System, z którym integrujemy się u jednego z naszych klientów, służy do obsługi księgowości. Efektywna wymiana danych jest konieczna, ponieważ przypadek ten dotyczy finansów w starym systemie klienta. System ten nie zapewnia jednak funkcjonalności niezbędnej do zarządzania magazynem w firmie produkcyjnej. Nie ma, na przykład, jasnej identyfikacji surowców, czy rejestru dostaw. Dane te znajdują się w innym systemie klienta (tzw. katalog produktów i surowców, w tym terminy dostaw, ceny produktów, ilość produktów na stanie itp.). Rzeczywista ilość surowca znajdującego się w magazynie często różniła się od tej wprowadzonej do systemu (np. z powodu nieprawidłowego rozliczenia dostawy). Dzięki Nexelem, staramy się jak najbardziej wyrównać te rozbieżności.

Efektywna wymiana informacji

System Nexelem dodaje warstwę danych potrzebnych do dokładnego monitorowania ilości surowców w produkcji. Pomaga to w przyszłości, np. przy rozpatrywaniu reklamacji czy inwentaryzacji magazynu. Najważniejsza jest spójność danych między systemami i minimalizacja luk w danych.

Technologie

Integracje systemów IT mogą być dostarczane na różnych poziomach, w zależności od wcześniej istniejących rozwiązań programistycznych. Nasze możliwe opcje integracji obejmują interfejs Web API, XML web services lub bardziej skomplikowane, takie jak tworzenie niestandardowego łącznika usługi sieciowej XML przy użyciu obiektów COM, dedykowanej aplikacji .NET bez obsługi XML.

Nasze rezultaty

Dodanie nowych funkcjonalności nie zawsze wymaga wymiany obecnego systemu. Możesz skomputeryzować / usprawnić część przedsiębiorstwa pozostawiając istniejące systemy. Dzieje się tak dzięki skutecznej integracji naszej aplikacji z systemami klienta. Dane z jednego systemu są wykorzystywane w innych, nie trzeba ich przenosić ręcznie, co pozwala na efektywne ponowne wykorzystanie danych, ich ulepszoną analizę i szybsze raportowanie. Wymiana danych pomiędzy systemami daje kadrze zarządzającej możliwość podejmowania świadomych decyzji, co pomaga w zdobyciu lub utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej w branży.

Kto może skorzystać z naszego rozwiązania?

Zespół Nexelem może przeprowadzić złożone integracje dla wszystkich firm, które potrzebują takiego rozwiązania. Od lat pomagamy firmom w projektowaniu skutecznych i niezawodnych rozwiązań, które nie tylko oszczędzają pieniądze i czas, ale także pomagają zwiększyć produktywność, sprzedaż oraz wspierają wewnętrzne procesy i rozwój. Zapoznaj się z integracją systemów!

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023
Zobacz Demo - bez zobowiązań