Sprzedaż

Zwiększ przychody ze sprzedaży poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację pojedynczego zamówienia.
System centralny

System centralny 01

Zbieraj wszystkie zamówienia w jednym miejscu bez względu na źródło ich pochodzenia - wiadomość e mail, rozmowa telefoniczna, zamówienie wysłane z innego systemu w postaci komunikatu EDI, zamówienie złożone przez portal B2B, czy inne źródło generowania zamówień.
Dostępność produktów

Dostępność produktów 02

Sprawdzaj dostępność produktów podczas tworzenia zamówienia i automatycznie generuj zapotrzebowanie na brakujące produkty.
Specyfikacja

Specyfikacja 03

Zdefiniuj indywidualne wymagania klienta w specyfikacji podczas przyjmowania zamówienia podając parametry produktu, wymagania dotyczące produkcji oraz sposób pakowania.
Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie 04

Stwórz zlecenia transportu produktów między magazynami, zlecenia produkcyjne i zamówienia surowców na bazie rzeczywistych zapotrzebowań generowanych z zamówień.
Stan zamówienia

Stan zamówienia 05

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji o realizowanym zamówieniu, w tym zleceń produkcyjnych, wysyłkach, fakturach.
Cenniki

Cenniki 06

Zdefiniuj dedykowany cennik dla kontrahenta lub zastosuj domyślny cennik w zależności od grupy do której należy kontrahent.
Kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów 07

Wykorzystaj dedykowane narzędzia do kalkulacji na etapie tworzenia oferty. Oszacuj czas i koszty materiałów niezbędnych do produkcji.
Reguły przyznawania rabatów

Reguły przyznawania rabatów 08

Definiuj reguły przyznawania rabatów na poszczególne produkty, grupy produktów lub całe zamówienia, które zostaną automatycznie przyznane podczas tworzenia zamówienia po spełnieniu określonych warunków.
Limity kupieckie

Limity kupieckie 09

Monitoruj wartość towaru, który został wydany do kontrahenta i nie został jeszcze opłacony, ostrzegaj o przekroczeniu limitów kupieckich podczas tworzenia zamówienia.
Rentowność zamówień

Rentowność zamówień 10

Analizuj rentowność zamówień na podstawie ceny sprzedaży i kosztów produkcji tj. czas produkcji, koszt surowców, koszt pakowania, koszt transportu.
Portal B2B

Portal B2B 11

Pozwól klientom na składanie zamówień w przeglądarce internetowej oraz śledzenie stanu jego realizacji. Sam zdecyduj dla których klientów zostanie uruchomiona usługa oraz jakie informacje będą im udostępniane.