Case study
Home / Case studies / Produkcja etykiet oraz opakowań miękkich

Produkcja etykiet oraz opakowań miękkich

Klient

Firma Etyflex specjalizuje się w produkcji etykiet oraz opakowań miękkich w technice druku flexograficznego. Dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym wykonanie płyt fotopolimerowych, druk etykiet do 10 kolorów z możliwością lakierowania wybiórczego, laminowania, cold-stampingu, tłoczenia, druku sitem, wykrawania oraz konfekcję z systemem inspekcji jakościowej druku.

Problem

Oszacowanie kosztu oraz czasu realizacji zlecenia było czasochłonne i obarczone dużym marginesem błędu:

 • przygotowywana kalkulacja nie umożliwiała przedstawienia klientowi wszystkich czynników wpływających na cenę zlecenia ze szczegółowym uwzględnieniem planowanej technologii produkcji,
 • możliwości określenia czasu realizacji zlecenia były ograniczone.

Ponadto brakowało systemu informatycznego umożliwiającego:

 • rejestrację kontaktów z klientem przy doprecyzowaniu technologii produkcji,
 • planowanie oraz monitorowanie produkcji z uwzględnieniem aktualnych zamówień,
 • raportowanie produkcji z uwzględnieniem rzeczywistej pracy maszyny,
 • zarządzanie magazynem, w tym obiegiem i rozliczaniem surowców,
 • analizę pracy maszyn z uwzględnieniem wszystkich przestojów,
 • porównanie kosztów realizacji w stosunku do szacowanego kosztu produkcji,

Rozwiązanie

Wdrożony system umożliwia kalkulację zleceń produkcyjnych etykiet minimalizując koszty produkcji:

 • oferent wprowadza parametry etykiet zamawianych przez klienta,
 • system sugeruje zmiany parametrów w celu minimalizacji kosztów produkcji (użycie istniejących wykrojników, minimalizacja odpadów, minimalizacja ilości przezbrojeń maszyny)
 • oferent ustala z klientem ostateczne parametry etykiety,
 • system automatycznie dopasowuje wykrojnik, który był już używany w innych zleceniach i znajduje się na magazynie, a w
 • przypadku braku pasującego wykrojnika sugeruje jego parametry,
 • system umożliwia wygenerowanie kosztorysu uwzględniając jego części składowe (czas druku, czas konfekcji, ilość potrzebnego materiału do produkcji z uwzględnieniem przezbrojeń i przewidywanych strat, koszt dedykowanych form drukowych i wykrojników, koszt materiałów niezbędnych do zastosowania określonej technologii produkcji w tym uszlachetnień)
 • oferent przygotowuje ostateczną ofertę na bazie szacowanych kosztów z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na cenę zlecenia ze szczegółowym uwzględnieniem planowanej technologii produkcji.

Ponadto wdrożony system umożliwił także:

 • tworzenie wstępnej specyfikacji produkcji na bazie zaakceptowanej oferty,
 • rejestrację historii specyfikacji produkcji od podstawowych danych potrzebnych do wyceny aż do stworzenia konkretnych projektów form drukowych,
 • tworzenie planu produkcyjnego na bazie przyjmowanych zamówień zgodne z metodologią lean manufacturing,
 • monitorowanie produkcji na podstawie pomiarów wykonywanych przez dedykowane sensory umieszczone na maszynie,
 • tworzenie raportów produkcji, na podstawie których generowane są dokumenty PW i RW do systemu księgowego,
 • rejestrację z użyciem kodów kreskowych przyjęć magazynowych oraz transportu surowców na produkcję i po produkcji,
 • analizę pracy maszyn z uwzględnieniem wszystkich przestojów,
 • porównanie kosztów realizacji w stosunku do szacowanego kosztu produkcji,
 • wymianę danych pomiędzy wszystkimi działami w firmie, w tym kompleksowe śledzenie zamówień na poszczególnych etapach produkcji umożliwiając reprezentację rzeczywistych kroków procesu produkcyjnego

Rezultat

Jedno narzędzie – wszystkie procesy. Od kalkulacji do wysyłki etykiet wszystkie dane znajdują się w jednym systemie.

Bezpieczeństwo danych. Dzięki możliwości nadawania uprawnień, każda z osób może wyświetlać tylko informacje niezbędne do wykonywania jej obowiązków.

Minimalizacja kosztów. Dokładnie sporządzone kosztorysy pozwalają na zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnej maksymalizacji zysku oraz zmniejszenie kosztów produkcji poprzez określenie najbardziej rentownych parametrów etykiet (użycie istniejących wykrojników, minimalizacja odpadów, minimalizacja ilości przezbrojeń maszyn)

Zwiększenie rentowności firmy. Wykrycie najmniej rentownych zleceń i modyfikacja strategii w celu zwiększenia rentowności.

Zmniejszenie czasochłonności działań.

Skrócenie czasu przygotowania przeciętnej wyceny oraz zwiększenie dokładności kalkulacji,

Wyeliminowanie czasochłonnego rozliczenia zużycia surowców na rzecz rejestracji zużycia surowców na bieżąco

Uporządkowanie obiegu surowca w firmie oraz zwolnienie przestrzeni magazynowej poprzez wprowadzenie produkcji pod zamówienie.

Wyeliminowanie obiegu zbędnej dokumentacji papierowej i zastąpienie jej obiegiem elektronicznym

Współdzielenie danych przez wszystkie działy i procesy w firmie

Referencja

etyflex

Firma Etyflex rekomenduje system informatyczny wspierający zarządzanie firmą stworzony przez firmę VirtusLab Sp. z o.o. w szczególności firmom specjalizującym się w flexodruku.

Działania kontrahenta charakteryzowały się profesjonalizmem i elastycznością, co w połączeniu z doświadczeniem przełożyło się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania.

Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i otwartość na dostosowanie produktu do potrzeb klienta.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy producenta systemu jako specjalistę w dziedzinie systemów zarządzania produkcją oraz rzetelnego i zaufanego partnera biznesowego.