Optymalizacja i monitorowanie produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych

Artykuł opisuje sukces w optymalizacji i monitorowaniu produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych w firmie TT Plast. Dowiesz się, w jaki sposób firma rozwiązała problemy z niską wydajnością produkcji dzięki zinformatyzowaniu procesów i wdrożeniu systemu Nexelem, osiągając imponujące rezultaty.

Spis treści:

Rozwiązanie niskiej wydajności produkcji kabli i rur osłonowych

Firma TT Plast specjalizuje się w produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych, w szczególności wykorzystywanych w przemyśle elektrycznym i energetycznym – rury karbowane z PP i PVC, rury sztywne typu RL wraz z osprzętem oraz kanałów elektroinstalacyjnych. TT Plast posiada parki maszynowe w różnych lokalizacjach o łącznej powierzchni ponad 6 tys. m2, wyposażone w linie do produkcji rur, wtryskarki, linię do regranulacji tworzyw sztucznych i mielenia odpadów poprodukcyjnych oraz profesjonalne laboratorium badań jakości produktów. Producent posiada także rozbudowaną sieć transportową i logistyczną. Firma aktualnie zatrudnia ponad 120 pracowników.

Z jakim problemem zmagał się klient?

Problemem firmy TT Plast była niezadowalająca wydajność wewnętrznych procesów produkcyjnych:

 • problematyczne, codzienne rozpisywanie produkcji w formie papierowej
 • raporty produkcyjne w formie papierowej duplikowały pracę poprzez konieczność wpisywania informacji umieszczonych na raportach do systemu księgowego oraz wszystkich raportów produkcyjnych
 • wyszukiwanie historycznych informacji o partii produkcyjnej (pracownik, data produkcji, źródła surowców) były mocno utrudnione
 • czasochłonne tworzenie kompleksowych, miesięcznych/rocznych podsumowań

Rozwiązanie problemu – optymalizacja produkcji tworzyw sztucznych

Z sukcesem poprawiliśmy wydajność procesów produkcyjnych tworzyw sztucznych, dzięki zinformatyzowaniu polegającym na:

 • wdrożeniu systemu informatycznego zgodnego z metodologią lean manufacturing,
 • wprowadzeniu możliwości tworzenia planu produkcyjnego widocznego dla pracowników w czasie rzeczywistym,
 • wyposażeniu hal produkcyjnych w dedykowane komputery pracujące w trybie kiosków umożliwiające raportowanie produkcji,
 • wprowadzeniu dostępu do systemu informatycznego za pomocą kart RFID,
 • podłączeniu maszyn produkcyjnych do systemu za pomocą dedykowanych urządzeń monitorujących ich pracę w czasie rzeczywistym,
 • automatycznym generowaniu dokumentów księgowych (PWP) bezpośrednio z raportów produkcyjnych poprzez integrację z systemem księgowym,
 • automatycznym tworzeniu raportów produkcyjnych z wykorzystaniem danych wprowadzanych podczas raportowania produkcji,

Rezultat optymalizacji produkcji rur z tworzyw sztucznych

 • wszystkie dokumenty księgowe związane z procesem produkcyjnym generowane są automatycznie na podstawie czynności raportowanych przez pracowników (PWP)
 • z pomocą systemu zostało wyprodukowanych ponad 16 500 partii produkcyjnych, w których powstało blisko 2 mln jednostek produkcyjnych.

O Nexelem

Nexelem to elastyczny, modułowy system usprawniający zarządzanie produkcją oraz optymalizujący działanie firmy. Tworzony przez firmę VirtusLab sp. z o.o. która od 2010 roku pomaga firmom produkcyjnym z całego świata osiągać więcej, niższym kosztem – również dla środowiska naturalnego. VirtusLab to ponad 350 specjalistów IT, którzy tworzą oprogramowanie i rozwiązania IT z myślą o optymalizacji procesów w Twojej firmie produkcyjnej.

Sprawdź nasz produkt w swoim środowisku.

F.A.Q

Optymalizacja produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych może przynieść szereg korzyści, w tym obniżenie kosztów produkcji, poprawę jakości wyrobów, skrócenie czasu produkcji oraz zwiększenie wydajności i rentowności całego procesu.
Kluczowe czynniki wpływające na jakość produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych obejmują odpowiedni dobór surowców, właściwe parametry procesu wtryskiwania lub wytłaczania, kontrolę temperatury i ciśnienia, jak również regularne monitorowanie jakości wyrobów.
Istnieje kilka technik monitorowania produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych, w tym techniki wizualne, oraz zaawansowane technologie, takie jak systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji, sensoryka, analiza danych oraz systemy informacji o produkcji (MES).
Niektóre z najczęstszych problemów występujących podczas produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych to wady jakościowe (np. pęknięcia, pęcherze powietrza), niestabilność parametrów procesu (np. zmiany temperatury, ciśnienia), oraz problemy związane z konserwacją i ustawieniem maszyn.
Strategie optymalizacji produkcji rur osłonowych z tworzyw sztucznych obejmują stałe monitorowanie parametrów procesu, ciągłe doskonalenie technik produkcji, szkolenie personelu, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz analizę danych w celu identyfikacji obszarów do poprawy.
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2024

Referencja

TT Plast

Firma TT Plast – T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna rekomenduje system informatyczny wspierający zarządzanie produkcją stworzony przez firmę Virtus Lab Sp. z o.o., usługę wsparcia technicznego systemu informatycznego oraz firmę Virtus Lab Sp. z o.o. jako zaufanego partnera biznesowego.

Współpraca trwa nieprzerwanie od 2013 roku do dnia dzisiejszego.

Firma Virtus Lab Sp. z o.o. z sukcesem zinformatyzowała procesy produkcyjne występujące w naszej firmie, m.in. planowanie, monitorowanie oraz raportowanie produkcji, automatyczne generowanie dokumentów księgowych, a także generowania różnego rodzaju raportów z produkcji.

Kierownik Produkcji
Zobacz Demo - bez zobowiązań