Integracja z Bazą Danych Odpadowych

Automatycznie synchronizuj dane z Bazą Danych Odpadowych, eliminując błędy i nadmiarową pracę związaną z obsługą kilku systemów jednocześnie.

Karty Ewidencji Odpadów

01

Automatyczne i codzienne prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów na podstawie raportów produkcyjnych, dostaw, transportów wewnętrznych, zewnętrznych oraz stanów magazynowych.

Karty Przekazania Odpadów

02

Automatyczne tworzenie, pobieranie i potwierdzanie Kart Przekazania Odpadów w ramach systemu Nexelem, w oparciu o przyjęcia dostaw, transporty wewnętrzne i zewnętrzne.

Weryfikacja informacji

03

Rozszerzona weryfikacja poprawności danych w Kartach Przekazania Odpadów – zgodność kodów odpadów z decyzją na przetwarzanie/magazynowanie odpadów.

integracja

Monitorowanie terminowości przetwarzania

04

Monitorowanie terminowości przetwarzania oraz stanów magazynowych odpadów palnych, co może uchronić przed naliczaniem kar za przechowywanie bez wymaganych zezwoleń.

Monitorowanie ilości przetwarzanych odpadów

05

Bieżące monitorowanie ilości przetwarzanych odpadów w kontekście zgodności z limitem określonym w decyzji na przetwarzanie odpadów, tak aby nie przekroczyć przyznanych limitów.

Dokumenty BDO tworzone w czasie rzeczywistym

06

Dokumenty przekazywane do bazy BDO tworzone są na bieżąco, na bazie rzeczywistych danych raportowanych przez pracowników, bądź zbieranych automatycznie poprzez systemy zintegrowane z Nexelem. Minimalizuje to ryzyko pomyłki i oszczędza czas niezbędny na zebranie i zweryfikowanie informacji, a następnie ręczne wprowadzenie ich do bazy BDO.

Archiwizacja dokumentacji

07

Połączenie historii produkcji oraz dokumentów przesyłanych do bazy BDO w systemie Nexelem, tworzą kompletny mechanizm archiwizacji dokumentów, dzięki któremu można łatwo odtworzyć ścieżkę przyjęcia odpadu, recyklingu aż do wysyłki do klienta produktu gotowego. Ułatwia to udokumentowanie procesu w przypadku kontroli i idealnie dokumentuje to aktualny stan mocy przerobowych przedsiębiorstwa i jego potencjał na zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów.

Zobacz Demo - bez zobowiązań